8
maj

GoExcellent levererar service i världsklass

Det nordiska Contact center-företaget GoExcellent har än en gång godkänts enligt en ny och än mer omfattande COPC-standard (release 5.0a).

Pressrelease 2013-05-07

Certifieringen gäller hela leveransen till tre uppdragsgivare som är multinationella företag med mycket höga kvalitetskrav. Två av uppdragen har varit certifierade sen 2005, det tredje certifierades nu under 2013. Uppdragen sköts från GoExcellents contact-center i Piteå, Oslo och Köpenhamn. GoExcellent erhöll sitt första COPC certifikat 2005 och har sedan dess årligen genomgått en revision.

- ”Vi är mycket stolta över att kunna visa att vi levererar service i världsklass. Certifieringen är ett bevis på att GoExcellent arbetar aktivt och målmedvetet med att säkra en hög nivå av kvalité och service enligt internationell standard. Vi var dessutom först i Norden med att anamma COPC och ser det numera som en självklarhet i vår verksamhet”, säger Terje Andreassen”, VD på GoExcellent.

COPC®OSP-standard har sedan 1996 ansetts som det internationella riktmärket för hög leveranskvalitet inom contact center-branschen och bygger på fem bedömningsområden: Kompetenta medarbetare, väldefinierade och mätbara processer, nöjda kunder, balanserade nyckeltal gällande servicegrad, kvalitet och kostnader samt att verksamheten årligen klarar en revision av dessa områden.
Läs mer om COPC, http://www.copc.com/services-Certification.aspx

För mer information, vänligen kontakta:
Terje Andreassen, CEO, 070-226 42 85, terje.andreassen@goexcellent.com
Stina Reutercrona, PR- och Informationschef, 0768-68 62 60, stina.reutercrona@goexcellent.com

Om GoExcellent
GoExcellent Group är specialiserat på att driva contact centers i Norden. Med mer än 20 miljoner kundkontakter per år, en omsättning på 90 MEUR, verksamhet på 9 orter och 2 000 personer på löneslistan har GoExcellent blivit en av Nordens största inom sitt område. Bland kunderna finns företag som Canal Digital, Fortum, PlusTV, RiksTV, och Samhall. Huvudkontoret ligger i Solna utanför Stockholm, GoExcellents contact center finns bland annat i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Stockholm samt på nio andra orter i Finland och Sverige. GoExcellent ger sina medarbetare rätt kompetens, teknologi och processer och bidrar därmed till sina kunders framgång.