3
sep

GoExcellent omorganiserar

GoExcellent omorganiserar för fördjupat nordist samarbete - ökar reaktionsförmågan genom effektivare beslutsvägar

Pressmeddelande Stockholm den 3:e september

Det nordiska contact center-företaget GoExcellent omorganiserar med
syfte att få en än mer kundfokuserad organisation där företagets samlade
kompetens lättare ska komma kunderna till godo.

Den nya organisationen, som träder ikraft den 1 september, innebär en tydligare
nordisk struktur med landschefer som ansvarar för leveransen och produktionen för
kunduppdragen på respektive marknad.
- ”En av våra starkaste tillgångar är vår nordiska närvaro och företaget har nu nått
en nivå där vi är redo att fördjupa samarbetet mellan länderna ytterligare. Vi
kommer att öka graden av erfarenhetsutbyte och tillvarata den gedigna kompetens
som finns i de olika länderna. Vi ska vidareutveckla våra metoder, både inom den
kvalitativa produktionen samt inom teknikutvecklingen ”, säger Terje Andreassen,
koncernchef GoExcellent.

För att snabbare kunna agera på förändringskraven från kunderna och marknaden
har GoExcellent också valt att korta beslutsvägarna genom att skapa en plattare
organisation.

För mer information, vänligen kontakta:
Terje Andreassen, CEO, 070-444 19 91
Stina Reutercrona, Informationschef, 076-868 62 60