12
jun

Greencaller och Gothia Telecom får betala vite om 750.000 kronor

PMD – ”Vitesvecka” förra veckan i PMD. I ett fall la sig bolaget platt och gick i konkurs. I det andra fallet tog bolaget strid och hävdade att de inte hade brutit mot vitesförbudet. I båda fallen dömde emellertid Patent- och marknadsdomstolen ut vitena om 750.000 kronor var. Slutsatsen är förstås att man aldrig kan vara för noga med att följa vitesförbud.

År 2013 accepterade Eshopper ett informations- och förbudsföreläggande från Konsumentombudsmannen (KO) där de åtog sig att vid marknadsföring, främst telemarketing, inte påstå att konsumenterna har vunnit något när så inte är fallet, samt att de skall informera om syftet med samtalet i början, lämna klar och begriplig information om egenskaper och pris på produkten, uppfylla alla fyra krav på information kring ångerrätten. Till detta kopplades ett vite om 750.000 kronor.

Företaget har byt namn till Greencaller och i höstas reagerade KO på den marknadsföring som Greencaller gjorde av VITALIUS-produkter. KO hävdade övertramp i alla delar av föreläggandet.

Greencaller tog inte strid, men hävdade att eftersom företaget nu är satt i konkurs har syftet med vitet förfallit.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) konstaterade att föreläggandet var korrekt och Greencaller hade brutit mot det, och därför skall vite dömas ut.

Men att döma ut ett vite mot ett bolag i konkurs har förlorat sitt syfte, konstaterade PMD, men inte i det här fallet. PMD pekade på att sex dagar efter att KO hade kontaktat Greencaller och sagt att KO funderade att stämma för utdömande av vitet så hade bolaget vid extra bolagsstämma beslutat att upphöra med all försäljning mot konsument. Fyra dagar senare stämde KO och tre veckor senare hade Greencaller satts i konkurs. PMD slog fast att det handel om att undandra sig en vitesdom och skall vitet dömas ut trots konkursen.

År 2015 accepterade Gothia Telecom ett informations- och förbudsföreläggande från Konsumentombudsmannen (KO) där de åtog sig att vid telemarketing av telefonabonnemang ”felaktigt påstå eller ge intryck av att försäljaren representerar eller samarbetar med konsumentens befintliga operatör eller att Gothia Telecom tagit över den befintliga operatörens verksamhet.”

Vitet vid övertramp var även i detta fall 750.000 kronor.

Efter att ha fått in anmälningar vände sig KO till PMD för utdömande av vitet. Gothia tog strid, pekade på sin samtalsmall och hävdade att de inte alls använde det förbjudna.

PMD pekade vittnesmål och anmälningar, konstaterade att inspelningarna som Gothia lämnat in som bevisning inte hade med hela samtalet utan bara avtalsslutet, samt på att särskild hänsyn måste tas när som Gothia riktar in sig på konsumenter där de flesta är över 80 år.

PMD:s slutsats blev att vitet om 750.000 kronor skulle dömas ut.

Båda domarna kan överklagas.


http://www.brandnews.se/brandnews/greencaller-och-gothia-telecom-far-betala-vite-om-750-000-kronor