26
aug

H1 Communication gör det enklare för försäkringsmarknaden att använda outsourcingtjänster

Efter en intensiv och noggrann tillståndsprocess har H1 erhållit Finansinspektionens godkännande som – sidoverksam försäkringsförmedlare. Tillståndet innebär att vi kan tillhandahålla ledande tillgänglighet, effektivitet och kundupplevelser för försäkringsmarknaden och uppdragsgivare som har försäkringsprodukter som merförsäljning.

Finansinspektionens förskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) reglerar de skallkrav som en försäkringsdistributör ska uppfylla för att bedriva sin verksamhet och agera mot sina kunder. I det fall en extern part, till exempel en outsourcingspartner, nyttjas för att förmedla produkten krävs ett formellt tillstånd, så kallad ”sidoverksam försäkringsförmedlare”. Tillståndsprocessen ställer höga krav på juridisk och ekonomisk kompetens för att säkerställa att förmedling av försäkringstjänster genom extern partner sker på ett etiskt och korrekt sätt.

Läs mer om tjänsten

-Det har varit en lärorik tillståndsprocess och jag ser att tillståndet tillsammans med vår ISO 27001 certifiering öppnar upp en helt ny marknad. Genom Finansinspektionens godkännande kan vi erbjuda enkelhet och trygghet för våra uppdragsgivare att nyttja oss som extern partner för försäljning och kundservice. Jag ser fram emot att diskutera outsourcingens fördelar med en helt ny marknad, säger Mattias Lööv, CEO på H1.

Om H1 Communication
H1 Communication är ett nordiskt BPO-företag med europeiska samarbetspartners som erbjuder outsourcing av kundservice, teknisk support, PKI-tjänster och svarsservice. H1 ger dina kunder ledande kundupplevelser genom fokus på kvalitet, informationssäkerhet och medarbetarvarumärket (HAPPY-filosofin). Som Nordens största delägarledda branschaktör bygger H1 kundnära samarbeten med stort engagemang och kontinuitet i alla lägen. H1 är ISO 9001/14001/27001 certifierad och med enheter runt om i Norden erbjuds alla tjänster på samtliga nordiska språk dygnet runt, året om.

För mer information, kontakta gärna
Mattias Lööv, CEO H1 Communication AB, +46 70 626 79 10, mattias.loov@h1.se