27
feb

H1 först i Norden med att kvalitetscertifiera sin kundservice - “ISO 18295 höjer leveransstandarden”

H1 Communication är en kvalitétcertifierad kundservice som skapar mervärde, för kund och slutkund. Vi erbjuder skräddarsydd outsourcing av kundservice, support och svarsservice - med oss får du ledande kundupplevelser med fokus på kvalitet, informationssäkerhet och glada medarbetare genom vår Happy Filosofi.

H1 består av sex kontor placerade i Stockholm, Halden, Arbrå, Östersund, Haparanda och Helsingborg. Våra tjänster erbjuds på över 30 europeiska språk, samtliga Nordiska språk, och kan levereras dygnet runt - året runt.

Under en längre tid har H1 arbetat utefter den standard som ISO 18195 innebär och när det blev klart att man kunde certifiera sig i höstas, var H1 snabba på bollen med att skicka in en ansökan. Idag är vi stolta över att vara de första i Norden som certifierats inom ISO 18295.

Vad är ISO?
ISO är en internationell organisation som verkar för att ta fram standarder i syfte att höja kvalitén inom diverse branscher. När en organisation eller företag arbetar efter den standard som ISO har tagit fram kan de ansöka om ett ISO-certifikat för sitt arbete. Med certifikatet kan företaget, eller en specifik avdelning på företaget, visa på att de arbetar utefter ett specificerat och kvalitetssäkrat sätt.

Vad innebär ISO 18295?
- En standard specifikt utformad för kundserviceverksamhet
- Ett verktyg för grundlig analys av uppdragen
- En kvalitetssäkrad uppstartsprocess
- En kort och mer agil arbetsprocess
- Ordning och reda i flöden, utföranden och rapporter

ISO 18295 är en internationell standard, specifikt för kundkontaktcenter. Den bidrar till att främja nöjda uppdragsgivare och kunder genom att klargöra förväntningar för både uppdragsgivare och anställda, samt möjliggöra resultatstyrning.

Standarden involverar grundläggande riktlinjer inom branschen och framförallt användbara KPI:er samt uppdragets serviceinformation. Med serviceinformation menas till exempel arbetsrutiner, processer, tjänsteomfång, roller och ansvar, prognoser och planering.

"Standarden fungerar både för att mötas i en organisation med en intern kundserviceavdelning och för de bolag som levererar outsourcingtjänster. Standarden ger oss något att förhålla oss till när det kommer till nyckeltal, KPI:er och bemanningsplanering och alla de övriga faktorer som man måste tänka på för att få till en bra leverans." Magnus Larsson, CIO - H1

Vad är fördelarna med ISO18295 som kund?
ISO 18295 fungerar som ett ramverk och som stöd, dels under en upphandlingsfas men även under själva leveransen. Att stödja sig mot ett gemensamt ramverk för att definiera rutiner, processer eller tjänsteomfång är till stor hjälp för att leveransen ska bli enligt förväntningarna - för båda parter!

H1s arbete med ISO
På H1 har vi arbetat efter denna standard länge och har även suttit med i rådet för att arbeta fram ISO 18295. Vi anser att ISO 18295 inte bara gör skillnad för leverantörer eller kunder, utan det bidrar även till en högre branschstandard.

Genom ISO 18295 skapar vi en bättre marknad både för kund, slutkund och leverantör - tillsammans arbetar vi för att höja standarden på kundservice.

 https://www.mynewsdesk.com/se/h1/pressreleases/h1-foerst-i-norden-med-att-kvalitetscertifiera-sin-kundservice-iso-18295-hoejer-leveransstandarden-3236046