16
maj

H1 har som första Nordiska Contact Center certifierats för ISO 9001 & 27001

Det svenska Contact Center företaget H1 Communication AB fortsätter stärka sin BPO leverans. Med utgångspunkt från Contact Center branschens egen standard ISO 18295–1 och 2018 års intensiva arbete med GDPR har H1 nu implementerat ett verksamhetsledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001 samt den för branschen så viktiga ISO 27001, ledningssystem för informations-säkerhet.

H1 ser en ökad efterfågan på allt mer komplexa uppdrag där faktorer som GDPR, digitalisering och automatisering driver på utvecklingen. Det medför att marknadens förväntningar på strukturerad och säker hantering av data och information kontinuerlig ökar.

– Kärnan i ett Contact Center uppdrag är att hantera våra uppdragsgivares informationstillgångar, något som våra uppdragsgivare ska känna sig 100% trygg med. Genom att tredjepartscertifiera enligt ISO 9001 och framförallt ISO 27001 får vi en oberoende kvalitetsstämpel på vår BPO leverans säger Mattias Lööv, H1:s VD.

Med ett allt mer digitalt förhållningssätt har konsumenten idag allt högre förväntan på snabb service i många kanaler och med höga krav på personlig integritet. Kundservice behöver då snabbt och säkert hantera data och samtidigt möta digitaliseringens höga förändringstakt. Genom att implementera och certifiera ett verksamhetsledningssystem kan H1 säkerställa kontinuerligt fokus på kvalitet och informationssäkerhet tack vare årligt återkommande extern granskning.

– Ur ett tekniskt perspektiv är trenden för närvarande att jobba med tillgänglighet och automatisering. En grundförutsättning för ett lyckat automatiseringsarbete är hög kvalité på data och där är verksamhetsledningssystemet vår ryggrad. Den praktiska tillämpningen av ISO 27001 innebär ett kontinuerligt arbete med vår tekniska och administrativa säkerhet där kärnan är att information ska ha rätt Konfidentiallitet, Tillgänglighet och Riktighet säger Magnus Larsson, CIO på H1.

H1 Communication är en nordisk aktör med europeiska samarbetspartners som erbjuder i första hand outsourcing av kundservice, teknisk support och svarsservice men har en produktportfölj som innehåller, CRM – Strategisk rådgivning, PKI-tjänster och WFM–Bemanningsplanering. Alla tjänster erbjuds på samtliga nordiska språk dygnet runt, året om.

https://h1.se/nyheter/som-forsta-nordiska-contact-center-har-h1-certifierats-for-iso-9001-27001