4
nov

Hårdare lagar går ut över de seriösa försäljarna

Telefonen är en viktig kanal för försäljning, både för näringsliv, lotterier och organisationer. En lag med krav på skriftliga avtal slår mot de seriösa aktörerna och jobben, skriver Tina Wahlroth, vd Kontakta, i en replik.

REPLIK | KONSUMENTSKYDD

I ett debattinlägg i SvD Näringsliv (29/10) kräver Jan Bertoft med flera att Sverige ska lagstadga om att avtal vid telefonförsäljning måste bekräftas av kunden
i efterhand för att bli giltigt. Ökande problem med oseriösa telefonförsäljare anges som skäl.


Lagstiftning är en omständlig åtgärd för att komma åt problemen med oseriös telefonförsäljning, då det endast är ett fåtal aktörer som orsakar problemen. Konsumentverket har sedan ett par år fokuserat på att lagföra dessa oseriösa aktörer. Det har gett resultat. Artikelförfattarna hävdar att telefonförsäljning –toppar klagomålsstatistiken hos Post- och telestyrelsen. Så har det varit. Det har dock skett ett trendbrott där antalet klagomål minskar. Även Konsumentverkets statistik visar en betydande minskning av antalet – klagomål på telefonförsäljning under de senaste kvartalen.


När Norge 2009 införde en lag om skriftliga avtal, som artikelförfattarna förespråkar, blev resultatet att många jobb försvann. Enligt norska statistiska centralbyrån minskade antalet anställda telefonförsäljare med nästan 30 procent efter den nya lagens införande. En studie från Handelns utredningsinstitut i Sverige bekräftar att de många stegen som skriftligt avtalskrav kräver för att en konsument ska beställa en produkt eller tjänst leder till ett påtagligt försäljningsbortfall, vilket leder till färre jobb. Artikelförfattarna viftar bort fakta om färre jobb med att det ska ”tas med en stor nypa salt”.


Telefonen är en viktig kanal för försäljning, både för näringsliv, lotterier och organisationer. Nästan 30 000 personer arbetar med telefonförsäljning i Sverige. Hälften av alla som arbetar med telefonförsäljning är under 24 år och andel medarbetare med utländsk bakgrund är hög.

Konsumentminister Per Bolund (MP) har nyligen sagt att det är viktigt att beakta en god balans mellan konsumenters och näringsidkares intressen. Flera remissinstanser riktade kritik mot regeringens utredning ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning”, för undermåliga konsekvensbeskrivningar för bland andra näringsidkare.


Jan Bertoft med flera efterfrågar en möjlighet till eftertanke för konsumenterna. Den möjligheten finns redan i den generösa ångerrätten. Det som däremot saknas är kunskap om denna rättighet. Därför föreslår vi ett krav på tydliga skriftliga bekräftelser som informerar konsumenten om ingånget muntligt avtal och den lagstadgade ångerrätten.

Vi som företräder de seriösa företagen hyser en stor oro för att skriftligt avtal slår hårdast mot de seriösa. De oseriösa beaktar inte nuvarande lagstiftning, så varför skulle hårdare lagstiftning göra intryck på dem? Det finns alternativa lösningar, som innebär både ett stärkt konsumentskydd och goda villkor för näringslivet. Det vore oseriöst att inte i första hand pröva dem!


Tina Wahlroth

vd Kontakta

Kontakta är bransch- och intresseföreningen för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning


Läs även

 

”Krav på skriftliga avtal gynnar seriösa telesäljare”

Debatt Ons, 16.05 


”Stoppa oseriös telefonförsäljning”

Debatt Lör, 07.00