9
sep

Höjda arbetsgivaravgifter hotar ungdomsjobben

HUI Research visar i en ny rapport att höjda arbetsgivaravgifter för unga riskerar att leda till att många jobb inom de ungdomsintensiva tjänstenäringarna försvinner

Tidigare har studier visat att sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga lett till 6 000 - 10 000 nya heltidsjobb. Reformen har kritiserats för att den har varit dyr och att resurserna istället bör satsas på alternativa områden som är mer effektiva för att minska ungdomsarbetslösheten. Men denna logik utgår från att en höjning av arbetsgivaravgifterna har samma storleksmässiga effekt på sysselsättningen som en motsvarande sänkning. Men är detta ett rimligt antagande?

I den här rapporten har HUI undersökt denna fråga och funnit både teoretiska skäl och empiriska belägg för att en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga kommer att ha en mycket större negativ effekt på sysselsättningen för unga jämfört med den tidigare sänkningen.

Läs hela rapporten här