22
sep

I Sverige vill vi inte chatta med en robot

63 procent av de tillfrågade i en undersökning från Accenture svarar att de vill att kundserviceärendena sköts av människor.

Chattbots spås bli stort inom kundservice framöver, artificiell intelligens som kan ersätta människor och ta hand om enklare ärenden. Men de svenska kunderna verkar generellt inte vara jättesugna på att chatta med en robot när det är något som behöver lösas. 63 procent av de svarande i en undersökning från Accenture uppger att de helst vill ha kontakt med en annan människa.

– Även om nya teknologier, till exempel i form av kognitiva virtuella assistenter, skapar stora möjligheter att digitalisera och förbättra kundservice glömmer många bort vikten av mänsklig kontakt och gör det ofta för svårt för kunderna att få den hjälp och service de behöver. Företag gör ofta misstaget att anta att deras digitala kunder är de mest lönsamma, och att kundservice bara innebär en kostnad. Följden blir att de ser digitala kanaler som en ersättare istället för ett komplement till personlig kontakt och riskerar att förlora värdefulla kunder, de som använder sig av både digitala och traditionella kanaler, kommenterar Daniel Hjelte, chef för Accenture Strategy i Sverige.

Undersökningen visar också att det finns utrymme för förbättring i Sverige. 73 procent svarar att de vill att kundservicen ska vara enklare, och 61 procent vill att den ska ske snabbare. 36 procent uppger att de tagit till sociala medier för att uttrycka klagomål.

http://telekomidag.se/sverige-vill-vi-inte-chatta-med-en-robot/