7
maj

IOGT-NTOs säljmetoder förbjuds

Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, fastställer beslutet att IOGT-NTO omedelbart måste upphöra med de kritiserade säljmetoderna av lotter.

Konsumentombudsmannen, KO, stämde föreningen i december sedan många konsumenter råkat ut förpåstridiga telefonsäljare. Säljarna påstod bland annat att den uppringda hade pengavinster att hämta och att det inte rörde sig om någon försäljning eller prenumeration. Konsumenter fick fakturor på ett abonnemang med lotter, trots att de sagt att de inte ville beställa något.

Patent- och marknadsdomstolen fattade i början av januari ett beslut om att IOGT-NTO omedelbart måste upphöra med de metoder som säljarna använt sig av. Enligt domstolen var denna åtgärd nödvändig för att föreningen inte ska fortsätta som tidigare i väntan på dom. Domstolen pekar också på att många konsumenter har utsatts för marknadsföringen.

PMÖD:s beslut innebär att IOGT-NTO förbjuds att kräva betalt för lotter som konsumenten inte beställt. Föreningen förbjuds också att ge intrycket att konsumenten vunnit,när det inte finns någon garanterad vinst eller när kravet är att konsumenten ska köpa ett abonnemang på lotter. Säljarna får inte heller påstå eller låtsas att konsumenten är utvald och har en särskild vinstchans. Föreningen måste också tydligt informera om att det är varuvinster och inte kontanter som utgör priserna.

Om föreningen bryter mot något av de sex förbud och krav som domstolen listar riskerar den ett vite om tre miljoner kronor, per punkt. Beslutet är ett så kallat interimistiskt beslut som gäller direkt och fram till dess att målet avgjorts av domstolen.

https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2018/hogsta-instans-faststaller-vite-pa-tre-miljoner-mot-iogt-ntos-saljmetoder/