23
jan

Expressen debatt: Jobben finns hos Kontaktas medlemmar!

Majoriteten av svenska ungdomar är fantastiska. De har målsättningar, är drivna och tar för sig på ett sätt tidigare generationer inte gjort. De studerar, självförverkligar och framför allt jobbar sig till pengar för att kunna göra allt det där de vill. Sedan finns det den där gruppen ungdomar som är barn till curlingföräldrar. I våra kontakter med Arbetsförmedlingen berättas om att ungdomar ”hellre går på soc” än att arbeta med vissa yrken, exempelvis försäljning och restaurang. De vittnar också om att ungdomar som lämnat boet och har egen lägenhet har en större drivkraft att försörja sig, något curlingföräldrarnas ungdomar inte har.

Vi ser en generationsskillnad och en förändrad attityd till att arbeta. En del ansökningar börjar med ”Mina föräldrar tycker att jag ska skaffa mig ett jobb…”och ibland ringer föräldrarna för sina barns räkning för att söka jobb… Förr sa man ”tack, jag fick anställning”. I dag säger många ”varsågod, jag kom idag också”. Det ställs i dag stora krav på arbetsgivare och våra medlemmar lägger mycket tid på att uppfostra ungdomar vad det innebär att arbeta.  

Det är inte okej att man ringer sig sjuk bara för att man är trött. Startar arbetstiden nio betyder det inte kvart över. Det går inte att komma för sent varje dag därför att busshållplatsen flyttat på sig och det går inte att vabba katten…


Givetvis måste även företag anstränga sig. Våra medlemsföretag arbetar ständigt med att skapaattraktiva arbetsplatser och alla erbjuder kollektivavtal eller motsvarandevillkor vilket garanterar schysta anställningar.


Vi lever i ett samhälle där allmänheten och framför allt de unga ställer höga krav på service och tillgänglighet till tjänster och produkter. Att erbjuda kvalitativ kundservice och försäljning, ofta via telefon, är därför mycket viktigt för näringslivet. Men det ironiska är att trots att dessa yrken i många fall inte har några särskilda krav vad gäller utbildning eller erfarenhet, finns inte tillräckligt med sökande. Flera av våra medlemmar står handfallna inför bristen på personal. Det får till följd att företag inte kan utvecklas och växa.


Jobben finns således, men det är alldeles för få som söker dem. Det är allvarligt. Det är särskilt allvarligt att en grupp unga, barnen till curling föräldrarna, ges möjlighet att inte behöva arbeta och därmed inte bli en del av svenska samhället där de behöver skapa sin egen framtid.


Vill man skapa sin egen framtid ger arbete med kundservice och försäljning via telefon fantastiska erfarenheter och meriter som uppskattas av alla arbetsgivare i alla yrkesroller. Erfarenhet av att kommunicera med människor, ge service och framför allt sälja, är de bästa cv-förstärkarna som finns! Trots detta är det alldeles för få som söker sig till dessa jobb. Hur har det blivit så här?


Min uppfattning är att redan tidigt i skolan ska ungdomar i mycket högre utsträckning förberedas för arbetslivet genom att uppmuntras till entreprenörskap och vilja att vara framgångsrik, eftersom vi ser allt fler exempel på att curlingföräldrar misslyckas med detta.

 

Tina Wahlroth

Vd på Kontakta – en organisation för företag som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler.

 

http://www.expressen.se/debatt/jobben-finns--men-unga-vill-inte-ha-dem/