10
dec

Jonas Dahlberg ny VD och koncernchef för Transcom

Styrelsen för Transcom Holding AB (publ) har beslutat att utnämna nuvarande CFO Jonas Dahlberg till VD och koncernchef för Transcom med verkan den 1 januari 2020, då nuvarande VD och koncernchef Michael Weinreich lämnar företaget operativt för att gå över till en roll som senior rådgivare till Transcoms styrelse.

Transcom är ett globalt företag inom kundservice och kundnöjdhet med 27 000 medarbetare som täcker Europa, Nordamerika, och de globala engelsktalande marknaderna. De senaste två och ett halvt åren har Transcom markant förbättrat lönsamheten, utvecklat ett starkt digtalt erbjudande och växer nu inom attraktiva kundsegment såsom e-handel, finansiella tjänster och logistik.

– Vår nästa fas är den mest spännande transformationen i Transcoms historia. Vi växlar upp mot att växa och stärka vår position på de marknader där vi är verksamma. Vi är imponerade av Jonas och är mycket glada att han tackat ja till att leda företaget framöver som VD och koncernchef. Vi är tacksamma för Michaels bidrag i att leda Transcoms transformation till ett mer digitalt och lönsamt företag och är glada att han kommer att fortsätta bidra i sin roll som senior rådgivare till Transcom framöver, säger Fredrik Cappelen, Styrelseordförande.

– Transcom är ett fantastiskt företag. Våra 27,000 anställda arbetar varje dag med att leverera enastående kundupplevelser. Det finns enorm potential i Transcom. Genom att fokusera på våra kunder, anställda, och kundleveransen är jag övertygad att vi kan öka vår lönsamhet och tillväxt framöver, säger Jonas Dahlberg.

– Mina år med Transcom har varit intensiva och spännande, och jag ser fram emot att vara del av den fortsatta resan i min nya roll. Jag vill tacka alla fantastiska kollegor som gjort alla framsteg möjliga, och ser fram emot att stötta Jonas framöver, säger Michael Weinreich.

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2019 kl.9 CET.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/12/09/transcom-worldwide-transcom-holding-ab-publ-jonas-dahlberg-ny-vd-och-koncernchef-for-transcom.html