10
mar

Kontakta Frukost Malmö: Strategier för bemötande av ökade kundkrav!

Har ditt företag en tydlig strategi kring hur ni ska bemöta ökade kundkrav på ett sammanhållet och kostnadseffektivt sätt? Välkomna till Deloittes och Kontaktas gemensamma frukostseminarie kring Framtidens kundupplevelse!

Deloitte gör årligen en internationell studie (Customer Service Excellence studien) som undersöker hur den snabba teknologiska utvecklingen och högre konsumentkrav ökar förväntningarna på effektivitet inom och mellan olika kontaktkanaler. 


Studien belyser faktorer som är viktiga för att utveckla både kundservice samt organisationen och dess kontaktkanaler, för att passa varje enskild kund och deras behov och i förlängningen uppnå service excellence. 


Studien ger nyckeltal och därmed insikter för ledningsgrupper och ledare att agera utifrån samt möjlighet att jämföra med andra verksamheter i Europa och globalt. Med utgångspunkt i Deloittes studie från 2022, så kommer denna frukostföreläsning bidra med inspiration kring hur en framgångsrik kundserviceorganisation kan bemöta kunders ökade krav på ett strategiskt sätt. 


Genom att även diskutera dessa frågor med personer med liknande utmaningar så kan detta frukostseminarie bli en kick-start i ert företags arbete för att skapa framtidens kundupplevelse.


Praktiska detaljer:

Datum: 10 mars 2023
Tid:
Kl.08:30-09:30 med inledande frukost från kl.08:00
Plats:Deloittes kontor, Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö

Anmälan: Klicka här
Kostnad:Kostnadsfritt och öppet för alla


Vid frågor kontakta Madeleine von Krusenstierna på info@kontakta.se alternativt +46 739 54 68 03