30
mar

Kontakta frukost Sundsvall: Nya ”Etiska regler för kundkommunikation på distans och kundservice” och ISO för kundkontaktcenters!

För första gången introduceras Etiska regler för kundservice på svenska marknaden, en självreglering som anger god sed i kundservice. Genom att tillämpa etiska regler säkerställer vi en fungerande konsumentmarknad med trygga kundkontakter, samtidigt som vi slipper begränsande regelkrångel i form av lagstiftning. Dessutom har vi den internationella ISO-certifieringen av kundservice snart på plats.

”Etiska regler för kundkommunikation på distans och kundservice”
Sverige har en lång tradition av egenåtgärder och självreglering på marknaden. Kontakta är initiativtagare till två sådana, Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon (1987) och NIX-Telefon (1998), som båda är att anse som praxis på svenska marknaden.

Självreglering innebär att marknaden går samman och enas kring ett visst regelverk och sedan agerar alla aktörer därefter. På så sätt skapas praxis för god sed på marknaden utan att lagstiftning behövs, praxis som sedan används vid rättslig prövning för det fall situationer uppstår. Självreglering är utformat av användarna själva och friare att justera och anpassa över tid, för att alltid vara aktuellt i relation till samtiden.

1 april kommer de Etiska regler för kundkommunikation på distans och kundservice att träda i kraft men de lanseras redan 1 feb så du och din kundserviceorganisation har god tid på dig att implementera det som saknas i din organisation.

Vad betyder detta för dig och din kundserviceorganisation? Välkommen att njuta av en god frukost och lyssna till Kontaktas Tina Wahlroth när hon går igenom de etiska reglerna för att på djupet förstå vad det innebär så du står startklar den 1 april.

ISO-standard 18295 för kundkontaktcenters – H1 först i Sverige att certifieras!
Från och med 2023 blir det möjligt att certifiera sin kundservice eller telefonförsäljning. Standarden är delas upp i krav på uppdagsgivare/ledning och krav på kundkontaktcenter. H1 Communication är första svenska kontaktcenter att certifieras. Här möter du Magnus Larsson på H1 som berättar om deras kvalitetsarbete och insikter om värdet av att efterleva en standard.


Praktiska detaljer:

Datum:

30 mars 2023

Tid:

08.30 – 10.00 med inledande frukost 08.00

Plats:

Elite Hotell Knaust, Storgatan 13, 852 30 Sundsvall

Anmälan:

Klicka här!


Vid frågor, kontakta Madeleine von Krusenstierna på info@kontakta.se alternativt 073 954 68 03.