16
feb

Kontakta webinar: Förstärk kundrelationen med AI

Varje sekund en kund väntar riskerar du att förlora dem. Men det handlar inte bara om snabb respons, utan också om noggrannhet och lösningsgrad. Med hjälp av AI teknik integrerad under hela processen (end to end) kan du kan du reducera tiden för repetitiva ärenden använda dina värdefulla medarbetare att hantera ärenden där mänsklig interaktion verkligen behövs. I detta webinar berättar vi hur detta möjliggörs och du möter också Storebrand som tar med dig på sin AI-resa.

Alla kunder vill känna sig värdefulla. En faktor är att snabbt komma i kontakt med verksamheten man söker. Hela 46 procent förväntar sig svar inom 4 timmar och 12 procent inom 15 minuter*. Då duger det inte att få trötta autosvar med information om återkoppling inom 24 timmar eller sämsta fall en vecka. Det duger heller inte att stå i telefonkö i 40 minuter.

Här kan AI och automatiserad service göra skillnad genom att:
- Ökad produktivitet genom att smidigt hantera höga volymer av rutinmässiga ärenden
- 24/7 tillgänglighet och reducera svarstiden från timmar till sekunder i specifika ärenden
- Styra mänskliga resurser till kritiska och värdeskapande uppgifter
- Genom sänkt arbetsbörda frigöra tid för det värdefulla kundsamtalet
- Få bättre insikter från kunddata för att fånga nya affärsmöjligheter.

I detta Webinar möter du Mats Larsson Head of Sales Sverige och Even Birkedal Sales Manager BFSI från Simplifai samt Aleksander Nyland Leder Kunde og Prosessoptimalisering från Storebrand & SPP.

Praktiska detaljer:

Datum:

16 februari

Tid:

08.30 - 09.00

Format:

Webinar (länk skickas inför webinaret till anmäld e-mejl.

Anmälan:

Klicka här

Kontakt:

Madeleine von Krusenstierna, info@kontakta.se alt 073 954 68 03