9
nov

KontaktAkademin: Kommunikation, feedback & självkänsla – En dag för dig och ditt ledarskap!

Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas och utvecklas hela tiden och du behöver därför ständigt fylla på med ny kunskap, inspiration och nya verktyg.

Välkommen till en helt ny utbildning i ledarskap som Kontakta anordnar tillsammans med vår Partner Popu.
Vi kommer under en dag fokusera på din kommunikation, hur du ger feedback och din självkänsla.

Vi vet att det är svårt att vara ledare på kundservice idag. Det är ett ofta ett konstant behov av att ”släcka bränder” och då blir ledarskapet än viktigare så man inte glömmer det viktigaste – kunden & medarbetaren.

Tycker du det är svårt att ge feedback eller ha svåra samtal? Tycker du det är svårt att hantera stress och blir du ibland osäker på om du har fattat rätt beslut? Då är denna utbildning ett givet alternativ för dig så du som ledare kan hantera vardagen och dina medarbetare på ett mycket bättre sätt.

Utbildningens innehåll:
Kommunikation & Lärostilar
Vi går igenom olika typer av lärostilar, hur vi lättast tar till oss information. Det handlar exempelvis om hur vi koncentrerar oss, hur det påverkas av vår personlighet och vilka sinnen vi föredrar. Vi diskuterar vikten av att förstå målgruppen och anpassa informationen därefter.

Feedback
Vi lär oss hur man arbetar med konstruktiv feedback och återkoppling på ett effektivt sätt. På så sätt skapas förutsättningar som leder till ökad motivation och prestation. Drivkraft och engagemang skapas oftast runt feedback och återkoppling på utförda uppdrag/projekt. Vi kommer att använda Feedbacktrappan och Johari fönster som förklaringsmodell kring behovet av en gemensam ”arena” för ett fruktbart samarbete. Du kommer att få göra praktiska övningar för att skapa förståelse.

Svåra samtal
Vi går igenom exempel på svåra samtal och hur du på bästa sätt hanterar dem. Vi tittar på hur retorik, bemötande och förhandling kan hjälpa till att få samtalet att fokusera på konstruktiva lösningar. I modulen gör du övningar som ger praktisk färdighet att hålla svåra samtal.

Stress & självkänsla
Avslutningsvis tittar vi på hur du skapar dig ett hållbart arbetsliv/liv. Vi pratar om stress och stresshantering, att det finns både positiv och negativ stress. Vi går igenom vilka konsekvenser negativ stress kan ha på oss människor. Vi gör ett enkelt stresstest för att se vilken nivå av stress du har inom olika delar av ditt liv.
Vi tittar också på vår självbild och självkänsla samt vilken påverkan detta kan få på vårt välmående.

Utbildningens mål
Målet med utbildningen är att du som deltagare får kunskap och förståelse kring kommunikation och feedback och vikten av att anpassa budskap efter målgruppen. Du kommer också få en ökad förståelse kring stress och självkänsla samt vikten av att ha balans i livet.


Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner.

Praktiska detaljer:

Datum:9 november 2023
Tid:09:00-16:00
Plats:Kontaktas kontor, IOFFICE, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm  
Anmälan:Klicka Här! 
Kostnad:5 900 kr för medlemmar
7 900 kr för icke medlemmar
Alla priser är exklusive momsVid frågor, kontakta Madeleine von Krusenstierna på  info@kontakta.se alternativt 073 954 68 03.