18
sep

Kontaktas medlemsdag Stockholm

Vi välkomnar till vår mycket populära medlemsdag. Denna viktiga dag erbjuder vi främst kunskap och information, men också stor inspiration och samverkan. Vi har paketerat information om lagstiftning och regelverk på den svenska marknaden som du måste ha koll på! Du får en bra bild över Kontakta, vår verksamhet och vår samverkan med medlemmar och marknaden. Alla nya medlemmar ska delta sitt första medlemsår med en deltagare från varje site/ort och vidare minst vart 5:e år.

Kontakta är en förening för alla företag och organisation som arbetar med kundservice och telefonförsäljning på distans – i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Vi på Kontakta företräder företag som jobbar med kundservice och telefonförsäljning både genom outsourcing och inhouse. Kontakta står för kvalitet och etik. Vi är aktiva inom opinionsfrågor, erbjuder mängder av inspiration och utveckling till våra medlemmar. Kontakta arbetare ständigt för kvalitet i frågor som rör kundkommunikation på distans och att medlemskapet är en kvalitetsstämpel för våra medlemsföretag. 

Som ett led i detta kvalitetsarbete kommer alla medlemmar i Kontakta att delta i en medlemsdag, som syftar till att alla ska ha samma kunskap om vad medlemskapet i Kontakta innebär. På så sätt skapar vi förutsättningar för att alla våra medlemmar ska bidra till att göra verklig skillnad genom att bedriva professionell verksamhet. Då blir medlemskapet den kvalitetsstämpel vi alla eftersträvar. 

Du är nu välkommen till vår medlemsdag, där vi berättar mer om viktiga hörnstenar i Kontaktas medlemskap. Dagen är också full av erfarenhetsutbyte kollegor emellan, då du får möjlighet att träffa andra som arbetar med samma saker som du själv. Ett spännande möte som ger inspiration och utbyte av goda idéer.

Dagordning:

  • Kontakta, föreningens historia samt verksamhet idag och framåt
  • Lagar & Regelverk
    Genomgång av lagar, regler, riktlinjer och praxis på svenska marknaden och som gäller för dig som arbetar med kundkommunikation via telefon och digitala kanaler 
  • Arbetsrätt
    Genomgång av svensk lagstiftning inom arbetsrätten och praktikfall för tillämpning
  • Kontakta och vår samverkan med medlemmar


Minst en person på varje medlemsföretag från varje site/ort ska delta i introduktionsdagen.


Praktiska detaljer:

Datum:

18 september

Tid:

Kl:09.00 – 16.00

Plats:

Kontaktas kontor, Ioffice, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm

Kostnad:

Kostnadsfritt och endast öppet för Kontaktas medlemmar. (Vi debiterar 1000 kr plus moms om du inte dyker upp eller avanmäler senare än 48 timmar innan.)

Anmälan:

Klicka här


Vid frågor, kontakta Madeleine von Krusenstierna på info@kontakta.se alternativt 073 954 68 03.

Välkommen!