13
sep

Kontakta webinar: Så påverkas kundservice av Sveriges nya tillgänglighetslag

Sommaren 2025 träder en ny lag om tillgänglighet i kraft i Sverige. Lagen innebär att företag nu måste se till att deras webbplatser, produkter och tjänster är tillgängliga för alla kunder. I begreppet tjänster ingår kundservice och dess tillgänglighet. I detta webinar får du kunskap om de krav som kommer att ställas på kanaler och kommunikation.

Den 3 maj 2023 beslutade riksdagen om en ny lag: lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Den bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv. Lagens syfte är att produkter och tjänster ska kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga.

Lagen berör hela samhället och kraven kommer att bli särskilt viktiga i gränssnitten mellan företag och konsumenter. Det gränssnittet är ofta kundservice och du som arbetar i kundservice behöver därför redan nu förbereda organisationen och personal, för att i alla delar kunna tillämpa lagstiftningen fullt ut när den träder i kraft.

Kontakta arbetar tillsammans med Funka, ett ledande företag inom digital tillgänglighet, och tillsammans välkomnar vi detta steg mot ett mer inkluderande samhälle.

– Det borde vara en självklarhet att personer med funktionsnedsättning har tillgång till varor och tjänster på lika villkor som andra. I förlängningen handlar tillgänglighet om mänskliga rättigheter, säger Funkas grundare och vd Lennart Engelhard

I detta webinar kommer du att få med dig:
- Vad lagen innebär för just kundservice
- Vad du behöver förstå kring funktionsvariationer
- Nya möjligheter och affärer tack vare tillgänglighet, genom bredare kundbas

Du möter Lennart Engelhardt, grundare och vd samt Johan Kling, kvalitetschef på Funka.

Praktiska detaljer:

Datum:

13 september

Tid:

08.30 – 09.00

Plats:

Digitalt, länk skickas inför premiären till anmälda

Kostnad:

Kostnadsfritt

Villkor:

Webinaret är förinspelat och eventuella frågor kan adresseras till Kontakta

Anmälan:

Klicka här

Kontakt:

Madeleine von Krusenstierna, info@kontakta.se alternativt 073 954 68 03