13
jan

KO stämmer Increment Security Group Gothia

Konsumentombudsmannen, KO, stämmer nu Increment Security Group Gothia (Usecurity) och en person bakom bolaget. Bolaget agerar bedrägligt och det främst mot äldre, struntar i NIX, ringer från dolt nummer, använder anbudsbekräftelse felaktigt etc. Mer än 600 anmälningar har kommit in.

Stämningsansökan omfattar åtta punkter där Konsumentombudsmannen, KO, vill att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företaget att vilseleda konsumenter på olika vis vid telefonförsäljning. Stämningen omfattar även en person bakom företaget.

Det handlar bland annat om att företaget inte får ge intryck av att konsumenten redan är kund eller har ett abonnemang hos företaget när så inte är fallet. Företaget får inte heller påstå att anbudsbekräftelsen är ett sätt att uppdatera adressuppgifter eller att abonnemangsperioden skulle ändras genom den.

Bolaget måste också tydligt informera konsumenten om att syftet med telefonsamtalet är att sälja bolagets varor och tjänster. Det måste också tydligt uppge företagets namn. KO begär också att domstolen ska förbjuda företaget att kräva betalt för varor eller tjänster som konsumenten inte har beställt.

Vidare vill KO att företaget förbjuds att kontakta konsumenter som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon eller ringa från dolt telefonnummer.

I stämningsansökan framgår också att KO vill att domstolen förbjuder företaget att påstå att konsumenter som motsätter sig betalning gör sig skyldiga till bedrägeri och att det kommer att leda till utmätning, indrivning eller delgivning i hemmet eller på arbetsplatsen, eller liknande hotfulla påståenden.

Företaget bör också förbjudas att kontakta konsumenter direkt utan att de fått skäligt med tid att ta ställning till den skriftliga anbudsbekräftelsen.

KO vill också att domstolen förbjuder företaget att påstå att det finns möjlighet för konsumenten att dra av momsen när så inte är fallet, eller vägra konsumenten rätt att ångra sig.

KO yrkar på en marknadsstörningsavgift på 930 000 kronor samt att varje förbudspunkt kopplats till ett löpande vite.

För att läsa stämningsansökan kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/214

https://www.konsumentverket.se/aktuellt/mal-domar-och-forelagganden/pagaende-mal/pagaende-mal-2021/ko-stammer-usecurity-increment-security-group-gothia-ab/