6
feb

Kommentar till Konsumentverkets besked: NIX-Telefon är en välkänd och välfungerande spärrtjänst

Pressmeddelande den 6 februari 2017

Konsumentverket har meddelat att de ensidigt avbryter samtalen med föreningen NIX-Telefon om ett uppdaterat avtal kring konsumentskydd vid telefonförsäljning.

– Jag är förvånad över Konsumentverkets besked. NIX-Telefon erbjuder alla konsumenter möjligheten att enkelt spärra sitt telefonnummer mot oönskade säljsamtal. Tre statliga utredningar har de senaste åren slagit fast att NIX i huvudsak fungerar väl, säger Jonas Edström, ordförande i föreningen NIX-Telefon.


Föreningen NIX-Telefon och Konsumentverket har fört diskussioner om ett uppdaterat avtal. De har framförallt rört de undantag som i dag finns i spärrtjänsten: befintliga kundrelationer, aktivt medgivande och försäljning mellan företag. På måndagen meddelande Konsumentverket att de avbryter samtalen.


– NIX-registret är en avvägning mellan näringslivets behov av att kunna sälja sina produkter och konsumenternas intresse av att kunna tacka nej till säljsamtal. Trots att tre statliga utredningar konstaterat att detta i huvudsak fungerar väl verkar Konsumentverket inte ta hänsyn till det. Det känns märkligt, säger Jonas Edström.

Den statliga utredningen Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning konstaterade i sitt slutbetänkande till regeringen 2015 att ”NIX-Telefon fungerar överlag väl och är också kostnadseffektivt”. En av utredningens slutsatser är därför att inte ersätta NIX med krav på samtycke i förhand vid telefonförsäljning.


Sifo genomförde på uppdrag av föreningen NIX-Telefon en opinionsmätning där 94 procent av de 1 000 svarande säger sig känna till möjligheten att spärra sitt telefonnummer hos NIX-Telefon. Se mer utförligt resultat nedan.

Totalt är omkring 2,5 miljoner telefonnummer i Sverige registrerade hos NIX-Telefon. Drygt hälften av de spärrade numren hör till mobiltelefoner.


NIX-Telefon har funnits sedan 1999 och är ett initiativ från de branscher som i stor utsträckning jobbar med försäljning via telefon för att nå ut till befintliga och nya kunder, bland annat direkthandelsföretag, banker, försäkringsbolag, insamlingsorganisationer, tidningsförlag och mediehus.

För mer information, kontakta
Jonas Edström, ordförande Föreningen NIX-Telefon, 070-536 58 05


+++++


Fakta: Sifoundersökning för NIX-Telefon i september 2016

Känner du till att man kan spärra sin telefon mot oönskade säljsamtal genom NIX-Telefon?


Totalt

Män

Kvinnor

18-29

30-49

50-64

65 och upp

Ja

94

94

95

80

97

99

98

Nej

4

5

4

15

2

1

1

Tveksam/vet ej

1

1

2

4

0

0

1


Alla svar i procent. Undersökningen genomfördes av TNS Sifo mellan den 1 och 7 september 2016. 1 000 deltagare svarade.


NIX-Telefon drivs av en ideell förening och har tio branschorganisationer som medlemmar. Föreningen bildades i oktober 1999 och det huvudsakliga syftet är att göra det möjligt för privatpersoner att på ett enkelt sätt informera försäljare och marknadsförare om att de inte önskar telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte. www.nixtelefon.org.