31
mar

Konsumentvarning om betaltjänst för reklamspärr

Föreningen NIX-Telefon varnar för verksamheten Nix Spärrservice som mot betalning och uppgivande av kreditkortsnummer, säger sig erbjuda tjänsten att ordna spärr mot telefonförsäljning för privata telefonabonnemang. Föreningen NIX-Telefon vill med största möjliga tydlighet klargöra att varken Nix Spärrservice eller den föregivna betaltjänsten drivs eller sanktioneras av Föreningen NIX-Telefon

Att anmäla sig till de spärregister som NIX-Telefon handhar är helt kostnadsfria tjänster som görs direkt genom ett enkelt och kostnadsfritt telefonsamtal till 077 228 00 00 från den telefon som ska spärras.

För mer information om den korrekta tjänsten NIX-Telefon, besök nixtelefon.org.

Spärregistret NIX-Telefon drivs av en ideell förening – Föreningen NIX-Telefon – med 10 svenska branschorganisationer som huvudmän. Föreningen bildades den 1 oktober 1999 och ger konsumenter möjlighet att utan kostnad spärra sina telefoner mot sälj- och marknadsföringssamtal.

För mer information eller kontakt:
Tore Thallaug, rep NIX för SWEDMA 08 534 80 260

Tina Wahlroth, rep NIX för Kontakta 0735 66 55 22