18
aug

Konsumentverket: Färre missnöjda med telefonförsäljning, men problem kvarstår

En ny studie som vi presenterar visar att spontanköpen har minskat och att en växande andel av dem som handlar via telefon är nöjda med sina köp. Det är positivt. Men vad som är bekymmersamt är att det är våra äldre som kommer i kläm när de blir uppringda av telefonförsäljare.

Äldre svarar i högre utsträckning på säljsamtal än yngre och är därigenom mer tillgängliga för telefonförsäljare. Där yngre generationer kanske tidigt hade avslutat samtalet, eller inte svarat alls, lyssnar många äldre färdigt på säljarens erbjudanden. Studien visar också att det är de äldre som oftare är missnöjda med sina köp.

Den 1 september 2018 infördes lagkrav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning till konsument. Ändringen innebär att ingen blir bunden av ett avtal bara genom att prata med en försäljare i telefon, oavsett vad som sägs och spelas in. För att det ska uppstå ett gällande avtal måste du som konsument skriftligen bekräfta säljarens erbjudande efter samtalet.

Syftet med den nya bestämmelsen var att ge konsumenterna tid att tänka över och ta ställning till säljarens erbjudande.

Studien visar dock på flera brister. Till exempel förekommer det att säljare helt struntar i kravet på skriftlig bekräftelse, liksom att de uppmanar konsumenter att bekräfta erbjudandet redan under samtalet. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och den typen av ”avtal” är ogiltiga.

Det förekommer också att säljaren kontaktar konsumenten igen bara några minuter efter det inledande samtalet för att förmå honom eller henne att bekräfta erbjudandet. Ibland påstår säljaren också att erbjudandet bara är giltigt under några minuter.

Det här går stick i stäv med lagstiftarens intentioner. Hur ska konsumenter då hinna jämföra med andra erbjudanden eller kanske stämma av med en närstående?

Även om andelen missnöjda konsumenter har minskat är det tyvärr uppenbart att telefonförsäljning fortfarande orsakar problem och särskilt bekymmersamt är det att det är våra äldre som främst kommer i kläm.

Jag vet att de allra flesta företagare vill göra rätt, och majoriteten gör redan rätt. Jag förväntar mig nu att alla som säljer per telefon börjar tillämpa reglerna så att konsumenterna får det avsedda skyddet och den välbehövliga fristen för eftertanke.

Men så finns ju de oseriösa aktörerna också, som struntar i lagar och regler. Det har vi tyvärr blivit vittne till många gånger.

Det gör mig ärligt talat både bedrövad och arg när säljare lurar äldre och skickar påhittade fakturor. Ni har mitt löfte att KO ska fortsätta att ta företag som bryter mot lagen till domstol. Vi kan inte stoppa alla, men vi ska, från vårt håll, göra det så svårt vi bara kan för de oseriösa aktörerna.

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman

https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/ko-har-ordet/2020/ko-har-ordet-farre-missnojda-med-telefonforsaljning-men-problem-kvarstar/