17
mar

Konsumentverket granskar Stockholms elbolag

Personer som blivit kontaktade av bolagets telefonförsäljare hävdar att de tecknat avtal mot sin vilja, genom att svara ”ok” på ett sms. Efter att ett stort antal anmälningar strömmat in mot Stockholms elbolag inleder nu Konsumentverket en granskning. Bolaget hävdar fortsatt att försäljningen går korrekt till.

Av alla anmälningar mot elbolag som gjordes till Konsumentverket under 2020 var en femtedel riktade mot Stockholms elbolag. Konsumentverket har nu inlett ett tillsynsärende mot bolaget med anledning av det stora antalet anmälningar, där kunder känt sig vilseledda att ingå avtal mot sin vilja.

Stockholms elbolag har fått möjlighet att yttra sig och kommentera anmälningarna, som rör misstänkta överträdelserna mot delar av marknadsföringslagen och distansavtalslagen. Bolaget upprepar i sitt svar till Konsumentverket samma budskap som tidigare lämnats till DN, att antalet anmälningar som kommit in är lågt i förhållande till antalet kunder som tecknat avtal.

– Vi kommer att ha ett brett perspektiv när vi tar fram åtgärdsförslag, det kan vara sådant som inte ryms inom ellagen eller inom Energimarknadsinspektionens verksamhetsområde i dag. Exempel på förbättringsåtgärder som projektet ska titta närmare på är behov av kompletterande lagstiftning, översyn av elmarknadens processer och branschinitiativ, säger Johan Nilsson, analytiker och projektledare på Energimarknadsinspektionen, i ett pressmeddelande.

Länk till artikeln...