9
nov

Kontakta har skrivit under upprop emot ePrivacyförordningen

Över 70 marknadsföringsförbund har skrivit under ett upprop avseende EUs kommande e-Privacyförordning.

70 marknadsförbund i upprop mot e-privacyförordningen | Dagens Media

Fedma, Federation of European Direct and Interactive Marketing, som tagit initiativ till brevet. Även svenska Kontakta har skrivit under.

Tina Wahlroth, vd Kontakta, anser att e-Privacyförordningen är en stor fråga, som ifall den beslutas i nuvarande utformning kommer att få stora konsekvenser i Europaberättar. Tina berättar varför organisationen skrivit under uppropet:
– Vi tycker inte att man tar tillräckligt stor hänsyn till näringslivets behov av att nå ut till konsumenter och kunder. I dagens samhälle sker allt fler affärer på distans och då måste det vara lätt att nå varandra på distans. Införs exempelvis opt in och prefix inför för all försäljning till kall och varm kund, så får företag svårt att bedriva sin verksamhet. Sälj och service är centralt för näringslivets utveckling och tillväxt. Eftersom näringslivet står för den absoluta största delen av samhällets skatteintäkter och arbetstillfällen, kommer dagens utformning av e-Privacyförordningen på sikt få negativa effekter på välfärden i samhället.


Tina Wahlroth anser att det är viktigt att värna om människors integritet, men anser att en absolut majoritet av alla konsumenterna är kompetenta att bedöma på vilket sätt de önskar ha kontakt med företag.

- I Sverige finns utöver lagstiftning ett flertal självregleringar som näringslivet ligger bakom och som syftar till att skapa balans mellan näringsliv och konsument. Självregleringar är komplement till lagstiftning och har som fördel att de är lätta att justera efter samhällets utveckling. Lagstiftning är mer trögrörlig, framför allt när den ska omfamna samtliga nationer i EU, säger Tina.

Tina listar ett par förslag som specifikt gäller telefon, som kommer att få konsekvenser:
Opt in - Alla konsumenter och kunder ska samtycka till att få kontaktas. Spontant tänker nog många att det är skönt att slippa säljare i telefon, men det finns en annan sida. Då telefon som är en av näringslivets största kanaler mer eller mindre försvinner med ett opt in, kommer företag att sälja mindre, med högre konsumentpriser och lägre skatteintäkter som effekt.

Prefix - Alla samtal i sälj- eller mersäljsyfte till nya och befintliga kunder ska ha en särskild kod eller markering så att telefoner kan spärra bort dessa samtal. Kunder som spärrar sina telefoner kommer därefter inte att kunna ta del av individanpassad rådgivning, erbjudanden eller översyn av befintligt affär. 


Kontakta arbetar aktivt för en utveckling där e-Privacyförordningen öppnar för nationella anpassningar. Exempelvis att vi exempelvis kan behålla NIX-Telefon och slippa införa prefix. Konsumentverket däremot har tydligt annonserat att de välkomnar de nya lagstiftningarna och då framför allt opt in.

- En absolut majoritet av svenska företag följer gällande lagstiftning och praxis. Den nya lagstiftningen kommer att drabba dem hårt. Som vanligt är det en liten grupp oseriösa eller kriminella man vill komma åt. Min erfarenhet är att mer lagstiftning för att komma åt de som redan struntar i befintlig lagstiftning är helt fel väg att gå. Förbud att använda kanalen telefon kommer bara gynna kriminella.

Besök gärna vår frukost 7 december om kommande e-Erivacyförordning.

Tina Wahlroth
VD, Kontakta