6
sep

Kontakta säger upp Avesta Teletjänsts medlemskap

Kontaktas styrelse fattade den 28 augusti beslut om att avsluta Avesta Teletjänst medlemskap i Kontakta. Orsaken är att Avesta agerat i strid mot föreningens stadgar.

Kontaktas styrelse fattat vid styrelsemöte den 28 augusti beslut om att med omedelbar verkan avsluta Avesta Teletjänst medlemskap i Kontakta. Avesta Teletjänst får därmed inte längre använda sig av Kontaktas attribut såsom logotyp eller referens i sin marknadsföring.

Kontakta ser gärna att Avesta Teletjänst återkommer som medlem i Kontakta när förutsättningar för fullföljande av medlemskapets åtaganden finns.

Tina Wahlroth

VD Kontakta

0735 66 55 22