13
mar

Kontakta välkomnar Scawiba AB och Setsale AB som nya medlemmar!

Kontaktas styrelse fattade på sitt senaste möte den 11 mars beslut om att acceptera Scawiba AB och Setsale AB som nya aspirantmedlemmar i Kontakta. Ett första viktigt steg mot ett fullvärdigt medlemskap i Kontakta.

Ett medlemskap i Kontakta är ett bevis på att man som företag har en tydlig ambition om att ta ett stort etiskt ansvar både i fråga om hur man behandlar sina anställda och kunder. Scawiba AB och Setsale AB har för Kontaktas styrelse bevisat att de uppfyller de formella kraven för medlemskap och nu följer en period av aspirantmedlemskap där de har att bevisa att de lever upp till dessa krav även över tid.


Vi önskar dem båda varmt välkomna till Kontakta!