13
dec

Kontaktas etiska regler för kundservice - förslag för yttrande

Kontaktas etiska regler ska utgöra god sed för kundkommunikation på distans i kundserviceverksamheter. Förslaget har utarbetats av en projektgrupp bestående av olika marknadsaktörer som alla bidragit med stor kunskap. Etiska regler presenteras nu som förslag och yttranden ställs skriftligen till Kontakta senast den 13 januari 2023.

Syftet med reglerna är att förbättra servicekvaliteten och skapa konsumenttrygghet för allmänheten på den svenska marknaden. Tillämpning av detta dokument syftar till att skapa värde till Konsumenter och organisationer genom att bidra till att tydliggöra förväntningar för Kunder och Konsumenter i kontakt med kundserviceverksamheter.  

Regelverket upprätthålls av Föreningen Kontakta och gäller på den svenska marknaden. Reglerna gäller för alla som tillhandahåller kundkommunikation på distans via telefon och digitala kanaler i kundserviceverksamheter eller motsvarande, i egen regi eller med hjälp av extern part. Reglerna gäller för all typ av kundkommunikation på distans i alla branscher och verksamhetstyper samt i tillämpliga delar offentliga verksamheter.

Etiska regler är ett komplement till vid var tid gällande lagstiftning och har som syfte att beskriva på vilket sätt praktisk tillämpning ska ske.

Här kan du läsa de etiska reglerna...

Kontakt
Tina Wahlroth
tina.wahlroth@kontakta.se
0735 66 55 22