15
jun

"Kontaktcentrets status 2021" från Calabrio

Calabrios lägesrapport för kontaktcenter 2021 gör en djupdykning i kontaktcentrets molntransformation och avslöjar sju nyckelinsikter:

Covid 19-pandemin har haft en dramatisk effekt på den digitala transformationen över hela affärsvärlden. Kontaktcentren blev en allt viktigare faktor för affärsframgång, då företagen lade sin tillit till dessa för att vårda sina kundrelationer på distans. Kontaktcenter inom alla branscher såg sig tvungna att bli mer agila i sin verksamhet, med högre flexibilitet i den tekniska infrastrukturen. Detta har drivit kontaktcentervärlden mot en brytpunkt.

Calabrios lägesrapport för kontaktcenter 2021 gör en djupdykning i denna brytpunkt hos kontaktcentrets molntransformation och avslöjar sju nyckelinsikter:

NYCKELINSIKTER
#1: Molnet driver strategiska affärsvärden – inte bara kostnadsoptimering.
#2: Molnet ger utrymme för ett analysdrivet arbetssätt.
#3: Molnbaserade lösningar gör AI och ML mer användbara.
#4: Molnbaserad flexibilitet hjälper kontaktcentren att möta stigande förväntningar från kunderna.
#5: Medarbetarna trivs bättre i molnet.
#6: Rädslan för att molnet inte är säkert minskar – men oron för att förlora data vid en migrering förlänger processen.
#7: Molnets nyttoeffekt visar sig i praktiken.

Ladda ner rapporten här…