15
jun

Krav på skriftliga avtal riskerar slå mot ungdomsjobb

2015-06-15: Inom kort presenterar Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning sina slutsatser om bland annat krav på skriftliga avtal och aktivt samtycke vid telefonförsäljning – två förslag som riskerar att leda till att många unga förlorar sina jobb. Telefonförsäljningsföretag är viktiga arbetsgivare för ungdomar och utrikesfödda, framför allt i glesbygden. Detta konstaterar en nyligen publicerad rapport från Handelns Utredningsinstitut (HUI).

Företag räknar med ett försäljningsbortfall på 30 procent om krav på skriftliga avtal införs. Det visar en ny rapport från HUI Research.

Telefonen används i nära hälften av fallen när svenska företag kontaktar nya kunder och sluter avtal. Krav på skriftliga avtal och samtycke riskerar att slå hårt mot företagen och jobben.

– Vår rapport visar att telefonförsäljningsföretagen i hög utsträckning anställer unga, särskilt på mindre orter, och många med utländsk bakgrund. Det är alltså jobben bland dessa grupper som riskerar att försvinna vid större försäljningsbortfall, säger Lena Larsson, vd på HUI Research.

Företag i särskilt utsatta branscher (telekom, tidningar, energi och försäkring) räknar med ett genomsnittligt försäljningsbortfall på drygt 30 procent om krav på skriftliga avtal införs. Även krav på aktivt samtycke antas leda till försäljningsbortfall, eftersom företagens kundstock minskas rejält. Krav på aktivt samtycke riskerar också att försämra möjligheterna till såväl nyföretagande som expansion.


Läs mer här