29
okt

Kundnöjdheten på telekommarknaden stiger 2014

Enligt en ny rapport från Svenskt Kvalitetsindex har den negativa trenden för telekommarknaden nu brutits och nöjdheten bland dess kunder stiger

Kunderna har blivit nöjdare med sina telekomtjänster och branschen har därmed lyckats bryta den negativa trend som pågått sedan 2010. Det är i huvudsak företagskunderna som blivit nöjdare med sina mobil- och bredbandsoperatörer.


Läs hela rapporten här