19
feb

Lagstifta om att banda alla samtal (SvD)

Den oseriösa telefonförsäljningen är ett av våra största problem för konsumenter och småföretagare. Genom att använda sig av kortsiktiga, ofta rent kriminella metoder söker de tjäna sina pengar, samtidigt som man utnyttjar unga människor i desperat behov av en anställning till att utföra smutsarbetet. Nu vill vi se politiska krafttag för att komma till rätta med detta problem, annars riskerar hundratals seriösa företag att få lägga ned sin verksamhet.

De oseriösa aktörerna är det absolut största hotet mot konsumenttrygghet och våra medlemsföretag. I det korta perspektivet skapar de osunda konkurrensförhållanden på marknaden, genom att gena i kurvorna och utnyttja luckor i lagstiftningen. I det långa perspektivet underminerar de telefonen som försäljningskanal genom att rasera allmänhetens förtroende.

Vi tror att vi nu börjar närma oss den punkten där både vi och allmänheten börjar få nog. Därför är våra medlemmar nu beredda att ställa sig bakom en kraftfull lagstiftning i syfte att bli av med de oseriösa aktörerna och återskapa allmänhetens förtroende för telefonen.

Vi vill att regeringen fattar beslut om en ny lag, som kräver att alla samtal som sker mellan näringsidkare och konsumenter, som leder till ett avtal, ska spelas in i sin helhet. Med en sådan lag blir det helt klart vad som sagts, hur säljaren har betett sig och vad man kommit överens om.

Med en sådan lag kan ingen säljare längre erbjuda sig att skicka ut mer information och sedan i stället skicka ut en avtalsbekräftelse, eller överhuvudtaget på något sätt påstå en sak i samtalet som sedan inte infrias i verkligheten.

Vi är dessutom beredda att ställa oss bakom att dessa samtal lagras externt, hos en part utsedd antingen av staten eller av branschen, i syfte att värna integriteten hos både konsumenter och anställda.

Utöver detta vill vi uppmana både regeringen och rättsväsendet att se detta problem som en kriminell utmaning. Många av de oseriösa aktörerna bryter regelbundet mot lagstiftningen och beter sig bedrägligt på ett systematiskt sätt. Vi har under 2013 sett hur polis och åklagare genom att rikta in sig på personer som satt i system att lura företagare via så kallade bluff-fakturor kunnat göra en enorm skillnad. Nu vill vi att man ska kunna göra samma skillnad för konsumenterna.

Det är dags för krafttag och politisk vilja. Krav på inspelade samtal kan rensa upp bland de oseriösa aktörerna och skapa riktig trygghet för konsumenterna.

TINA WAHLROTH

vd Kontakta – bransch- och intresseförening för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning

 

19 februari 2014 kl 01:26
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lagstifta-om-att-banda-alla-samtal_8998038.svd