11
nov

Larmet: Så pressade Evry fram felaktig SCB-statistik

Aftonbladet 11 november: Regeringen bygger sin politik på SCB:s siffror – men trots det såldes datainsamlingen ut till det multinationella bolaget Evry. Nu avslöjar Aftonbladet att bolaget Evry kan ha hetsat fram falska siffror av sina lågavlönade telefonintervjuare – för att öka vinsten. – Det är klart att pressen från företaget stimulerar till fusk, säger en anställd till Aftonbladet.

Om de behöver gå på toaletten blir det omedelbart avdrag på lönen som vanligtvis är cirka 100 kronor i timmen. Det brukar bli max 15 000 i månaden före skatt.

Samtidigt har de Evry-anställda ett uppdrag att samla in statistik om arbetslöshetssituationen baserat på tusentals telefonintervjuer. Statistiken blir till undersökningen AKU som är en hörnsten i den arbetsmarknadspolitiska beslutsfattandet.

Pressas av cheferna
Men den 17 oktober tvingades SCB gå ut och varna för sina egna arbetslöshetsiffror som sedan 2018 först hade underdrivits för att sedan överdrivas – och man pekade tidigt på underleverantören Evry.

Aftonbladet har pratat med ett flertal anställda på Evrys så kallade call center som ligger avskilt i källaren på huvudkontoret i Solna. De vittnar om svåra arbetsförhållanden och press från chefer som har direkt påverkan på statistiken som ska levereras till SCB.

De anställda på Evrys call center har timanställningar med var företaget kallar för ”aktivitetsbaserad ersättning”. Sina arbetsscheman får de någon vecka i förväg. Men trots de flyktiga anställningsförhållandena har många av telefonintervjuarna arbetat flera år i sträck på bolaget.

– Vi blir hela tiden pressade av arbetsledarna att jobba snabbare och det finns en utbredd rädsla bland alla som jobbar där. Eftersom vi inte har någon anställningstrygghet kan man bli av med jobbet när som helst, säger en anställd.

Flera av varandra oberoende Evry-källor uppger för Aftonbladet att de regelmässigt varit med om händelser i arbetet som pekar på att falska telefonintervjuer har skickats in som underlag till SCB.

Påhittade intervjuer
En anställd vittnar om uppföljningssamtal med personer som aldrig säger sig ha pratat med SCB eller Evry förut. Uppföljningssamtal ska göras med tidigare intervjupersoner efter ett kvartal.

– Det har hänt vid flera tillfällen att jag ringer upp personer som är helt oförstående till att de skulle ha varit med i undersökningen tidigare. För mig betyder det då att grunddatan i den tidigare intervjun är påhittad, säger personen.

En annan anställd berättar om telefonintervjuare som suttit tysta under långa perioder på call centret – utan att genomföra några uppenbara samtal. Ändå har telefonintervjuarna i fråga kunnat presentera mycket god statistik med ett stort antal genomförda intervjuer – vilket arbetsledarna har belönat med eftertraktade arbetspass där ob utgår.

– Det är klart att pressen från företaget stimulerar till fusk, säger personen.

”Stimulerar till fusk”
Många av de anställda på Evrys call center är unga personer, somliga av dem har svaga kunskaper i svenska språket och svensk arbetsmarknad. Ändå ska de ringa runt och göra relativt komplexa intervjuer där till exempel den intervjuades arbetsplats och anställningsform måste slås fast.

– Man får hela tiden höra att vi ska arbeta snabbare, snabbare, snabbare. I den situationen kan det vara frestande att ta genvägar, särskilt när de inte finns någon kontroll av att samtalen verkligen ägt rum, säger en anställd.

Enligt Aftonbladets källor sker stundtals medhörning av intervjuarnas samtal för att kontrollera kvaliteten, men den bevakningen fångar inte upp om statistikformulär klickats i utan att ett samtal verkligen ägt rum eller om uppgifter fylls i utan fullständigt stöd i samtalet.

Undersökningen AKU genomfördes tidigare i sin helhet av Statistiska centralbyrån SCB. Men 2018 outsourcades hälften av insamlingen till det multinationella it-konsultbolaget Evry. I fredags, efter att Aftonbladet granskat ärendet i två veckor, meddelade SCB att man har inlett en avveckling av samarbetet med Evry. Trots det vill SCB ännu inte säga mer om orsaken till skandalen än att man ”identifierat brister i datainsamlingsprocessen” hos Evry.

– Vi jobbar på fortfarande tillsammans med Evry och kommer att komma med mer information snart, säger John Kling, AKU-chef på SCB.

Av avtalet med SCB framgår att Evry har ekonomiska incitament att upprätthålla en mycket hög svarsprocent – det vill säga att de anställda gör klart så många intervjuer som möjligt. Enligt avtalet kan Evry dra in en 24 gånger högre månadsersättning om man dubblerar antalet svaranden per månad jämfört med avtalets miniminivå.

På SCB ser man dock inga risker med avtalsupplägget.
– Nej det gör jag inte. Poängen med upplägget är ju att skapa ett incitament för svarsfrekvensen, säger John Kling.

Evrys pr-avdelning har önskat svara på Aftonbladets frågor skriftligt per mejl och svaren redovisas nedan.

Läs mer på Aftonbladet:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6jeMeQ/larmet-sa-pressade-evry-fram-felaktig-scb-statistik