12
jun

Lista över oseriösa företag stoppas i domstol

Konsumentverkets varningslista över företag som är oseriösa stoppas efter en dom i Förvaltningsrätten i Karlstad.

Listan som funnits på nätet varnar för företag som snabbt dyker upp och fått många klagomål från konsumenter. 

– Det betyder att konsumenterna blir utan den information vi har publicerat på "Varningslistan", säger Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket och Konsumentombudsman.

– Domstolen kom fram till att vi inte hade rätt att förmedla information på det här sättet.


Förvaltningsrätten i Karlstad har nu kommit fram till att konsumentverket inte hade någon laglig rätt att sätta upp företaget Fast Communication Sweden AB på varningslistan över företag som vållar konsumenter stor skada. Det är Konsumentverkets pressavdelning som har skött varningslistan efter hur många klagomål som kommit in från konsumenterna.

Redan i höstas kom ett interimistiskt beslut, ett tidigt beslut från domstolen, som innebar att Konsumentverket tog bort hela listan från nätet.


Många konsumenter har hört av sig och saknar informationen säger Konsumentombudsman Cecilia Tisell.

– Det här är frågan om företag som orsakar många konsumenter stor skada, i en hög takt dessutom. Och då är det viktigt att konsumenterna får information om detta, så att dom har bättre förutsättningar att välja i sin konsumtion.

Det finns mycket som talar för att Konsumentverket kommer att överklaga till kammarrätten i Göteborg.

– Det finns goda skäl att pröva det vidare, så det lutar åt att vi kommer att driva det vidare, säger Cecilia Tisell.


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6705000