6
maj

Många åsikter om telefonförsäljning

Debattartikel av Tore Thallaug vd på SWEDMA:
Politikerna agerar ofta med kortsiktiga mediala poänger snarare än långsiktighet och ett sunt företagsklimat. En kanal som det finns både starka åsikter och delade meningar om är telefonförsäljning. Vid ett regeringssammanträde den 31 oktober 2013 beslutade man att se över nuvarande regelverk för telefonförsäljningen. Konsumentminister Birgitta Ohlsson tillsatte en utredning av konsumentskyddet vid telefonförsäljning (Ju 2013:15) och den ska redovisas senast den 30 april 2015. I direktivet till utredningen sägs bland annat att:
Läs hela artikeln...