25
nov

Många ungdomsjobb i Dalarna riskeras med höjda arbetsgivaravgifter för unga

En ny rapport från Riksdagens Utredningstjänst visar att den planerade höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga skulle motsvara kostnaden för 580 ungdomsjobb hos kontaktcenterföretag i Sverige, till det tillkommer minst tusen jobb på interna kontaktcenter hos allt ifrån banker till telekombolag. Även vi på Ageris i Falun drabbas och vi är oroade över vad detta kommer att innebära för vår förmåga att anställa ungdomar.

Jobb inom kundservice, med undersökningar eller försäljning är naturliga ingångsjobb för många ungdomar. Att kontaktcenterföretag tvingas dra ned på antalet anställda om förslaget blir verklighet innebär inte bara att arbetstillfällena i sig försvinner, det blir även svårare för ungdomar i Dalarna att ta sig in på arbetsmarknaden överhuvudtaget.

Risken för att en höjning ska leda till förlorade arbetstillfällen inom de ungdomsjobbsintensiva tjänstenäringarna har ifrågasatts med stöd av rapporter som visat på att sänkningen av arbetsgivaravgiften sannolikt endast gav upphov till mellan 6 000 – 10 000 ungdomsjobb och att det är dessa som riskeras vid en höjning.

Vad dessa rapporter har misslyckats med att ta i beaktande, likt en nylig rapport från Handelns Utredningsinstitut (HUI) visat, är att löner inom dessa näringar inte är flexibla nedåt på samma sätt som de är uppåt. Marginalerna är helt enkelt för låga för att en anpassning kommer att vara möjlig, vilket gör att den överväldigande majoriteten av företagen sannolikt kommer att tvingas minska sin personalstyrka.

Vår bransch- och intresseorganisation Kontakta delar slutsatserna i HUIs rapport och kan intyga att vad som gäller inom de näringar som rapporten tittar på, detaljhandel och hotell- och restaurangbranschen, även gäller inom kontaktcenterföretag.

Vi vill därför uppmana regeringen att ta sitt ansvar i frågan om att få unga in på arbetsmarknaden. Vi vill anställa ungdomar och Dalarnas ungdomar vill ha ett jobb. Det vore olyckligt att förhindra detta genom den planerade skattehöjningen.

Johan Johansson
VD Ageris Kontaktcenter AB

Tina Wahlroth
VD Kontakta


Läs även artikeln i DT här