12
dec

Myndigheter måste agera mot oseriösa telefonförsäljare

Vi kan inte längre låta några få oseriösa bolag som genar i kurvorna i jakt på snabba cash fortsätta som de gör, skriver Tina Wahlroth, VD för Kontakta.

Brev till ledarsidan. Tack för en mycket målande beskrivning av hur det går till när Energibolaget drar fram (UNT 6/12).

Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och telefonförsäljning. Några av våra medlemmar tillhör telemarketingbranschen. Det är också Kontakta som står bakom de etiska reglerna för försäljning per telefon.

Energibolaget har förpestat för Sveriges konsumenter i ett par år. Vi har bett Konsumentverket vid upprepade tillfällen att agera mot Energibolaget, då de uttalat säger att de struntar i etiska regler. Att Konsumentverket inte skyndsamt agerat mot Energibolaget har tyvärr fått konsekvenser för många konsumenter.

Ert exempel är ett mycket bra då det tydligt framgår att de bryter mot lagstiftning och branschetik.

Det finns nu ett antal bolag som agerar oseriöst, de finns främst inom energi-, telekom- och finansbranschen. Trots att de tillhör andra branscher än telefonsälj, får deras agerande konsekvenser för våra medlemmar som arbetar med seriös telefonförsäljning. Självklart drabbas också konsumenterna mycket illa av dessa bolag.

Om vi ska komma till rätta med problematiken med oseriösa aktörer som säljer per telefon, måste vi sluta peka på ”branschen”.I stort sett allaföretag säljer per telefon och mer än 50 procent av alla affärer görs per telefon. Alla företag i Sverige måste ta sitt ansvar och värna om telefonen som kanal. Vi kan inte längre låta några få oseriösa bolag som genar i kurvorna i jakt på snabba cash fortsätta som de gör. Konsumenter, näringsliv och arbetsmarknaden mår inte bra av det.

Sunda företag ska inte behöva bli utkonkurrerade av osunda företag.

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att vem som helst får driva energi- och telekombolag utan granskning. När klagomålen under flera års tid inkommer till myndigheter med flera, måste myndigheterna agera.

Är man tillståndsgivande myndighet bör man väl i rimlighetens namn också ta ansvar för att dra tillbaka tillstånden när bolag bryter mot lagen.

Tina Wahlroth, VD Kontakta (fd SCCF)

Läs artikeln i unt.se.