31
mar

mySafety Försäkringar är medlem i Kontakta

mySafety Försäkringar fortsätter som medlem i bransch- och intresseföreningen Kontakta. Parterna ser efter förhandlingar fram emot att tillsammans arbeta vidare med frågor om kundservice och försäljning via telefon.

Kontaktas viktigaste uppdrag är att driva frågan om trygg och väl fungerande telefonförsäljning som är bra för både kunder och företag. Ett medlemskap i Kontakta är en kvalitetsstämpel för hur kundtjänst och telefonförsäljning fungerar. Föreningen har drygt hundra medlemmar som alla förbundit sig att följa etiska riktlinjer för hur telefonförsäljning och kundtjänst ska fungera till såväl privatkunder som till företag.

- Det är både roligt och spännande att se att företag tycker att det är betydelsefullt att vara medlem i Kontakta. Det visar att företags höga ambitioner att arbeta med kvalitet inte enbart gynnar det egna företaget utan medför en utveckling av marknadens arbetssätt och möjligheterna att verka via kanalen telefon. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med mySafety, säger Tina Wahlroth, vd Kontakta.

- Det känns bra att parterna efter diskussioner har kommit fram till en lösning där vi fortsätter som medlemmar i branschföreningen Kontakta. Vi besitter många insikter som är värdefulla för Kontaktas arbete för branschen, säger Carl Johan Thorsell, vd mySafety Försäkringar AB.

mySafety Försäkringar AB

Carl Johan Thorsell, VD

M: +46 70 240 91 46
cj.thorsell@mysafety.se

Föreningen Kontakta Sverige

Tina Wahlroth, VD

M: +46 735 66 55 22

tina.wahlroth@kontakta.se