28
jun

Nya etiska regler telefonförsäljning från 1 juli

Kontakta och SWEDMA presenterar nu nya uppdaterade etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument.

Sverige har lång tradition av självreglering i form av överenskommelser kring regler och riktlinjer som marknadens parter träffar, något som ibland kallas "den svenska modellen". Fördelen med dessa överenskommelser är en ökad flexibilitet på marknaden samt större möjlighet att göra snabba och nödvändiga förändringar, jämfört med lagstiftning. Ju fler på marknaden som tillämpar och efterlever överenskomna riktlinjer, desto mer utvecklas det till allmän god sed och praxis. Det medför i nästa steg minskad risk för begränsande lagstiftning.

Etiska regler för försäljning och marknadsföring per telefon uppdaterades senast 1 januari 2017. Sedan dess ha en mängd saker hänt på marknaden, kraven på konsumentskydd ökar och nya lagstiftningar har trätt i kraft, som sammantaget gör att det nu är dags för nya uppdaterade regler.

Riktlinjerna gäller för alla som låter sälja eller marknadsföra sina produkter eller tjänster via telefon, i egen regi eller med hjälp av extern part. Riktlinjerna gäller vid all typ av försäljning och marknadsföring över telefon till konsumenter i Sverige samt, i tillämpliga delar, vid penninginsamling, kläd- och annan lösöreinsamling, försäljning av varor och tjänster, och insamling med gåvobevis för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål via telefon.

Etiska riktlinjer är ett komplement till gällande lagstiftning och som beskriver på vilket sätt praktisk tillämpning ska ske. (Dataskyddsförordningen, Distansavtalslagen samt Marknadsföringslagen.)

De nya reglerna gäller från 1 juli 2021. Inspelning av anbud- och acceptförfarandet i samtalen gäller från 1 september 2021, då det kan krävas anpassningar av tekniska plattformar.

Ladda ner "Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument här".