15
jul

Nix för telefonsäljare?

För mer än en månad sedan kungjorde föreningen Nix-telefoni att man inför ett nix-register även för mobilabonnemang. Det signalerar att telemarketingföretagen kommer att börja ringa till mobiltelefoner, någonting som branschens egna etiska regler hittills förbjudit. På SvD Brännpunkt kom i dag Konsumentverkets och Post-och telestyrelsens ilskna reaktion, i vilken de anklagar telemarketingföretag för något så oärligt som att försöka tjäna pengar.

Man skulle kunna tro att artikelns båda skribenter, Gunnar Larsson generaldirektör för Konsumentverket och Göran Marby generaldirektör för Post- och telestyrelsen, hoppats att telefonförsäljarna skulle gå i graven med den krympande fasta telefonin. I stället konstaterar de besviket att företagen lyckats upptäcka den växande gruppen mobilabonnenter och att det där finns en ”enorm marknad som hittills varit stängd, men som nu lämnas vidöppen”.

 

Att telemarketingföretagen ännu inte börjat med nyförsäljning till mobilabonnenter handlar naturligtvis inte om en miss. Snarare är det ett resultat av det motstånd som finns mot branschen. Konsumentverket vill sedan tidigare skärpa kraven på den rejält, bland annat genom att införa skriftliga avtal för all försäljning via telefon. Dessutom vill man ha ett system som, till skillnad från NIX-systemet, innebär att konsumenter aktivt måste godkänna att företag får ringa upp dem. Konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) har också tillsatt en utredning för att se över reglerna för telefonförsäljning.

 

Får Konsumentverket sin vilja igenom riskerar många telemarketingföretag att gå i konkurs. Inte minst för att administrativt krångel tar mer resurser i anspråk i verksamheten och dessutom avskräcker och tröttar ut kunder.

 

En värld utan telefonförsäljare kan låta befriande. Det är irriterande att bli avbruten i middagen, och det är viktigt att lösa de problem som oseriösa försäljare åsamkar människor. Samtidigt finns positiva aspekter av det, bland annat sysselsätter branschen många ungdomar. Man bör tänka sig för innan regler införs som snarare knäcker telemarketingföretagen än hjälper deras kunder.

 

Siri Steijer