31
mar

NIX genomför tillfällig prissänkning under 2020

För att bidra till att Sveriges företag och insamlingsorganisationer ska kunna fortsätta verka på ett schysst sätt har NIX-Telefon beslutat att tillfälligt sänka priserna med 10 procent under 2020. Prissänkningen gäller retroaktivt från 1 januari och under hela 2020 för samtliga avtal (storanvändare och återförsäljare). För tjänsten webbtvätt gäller prissänkningen från nästa landningstillfälle. NIX tar kontakt med alla som tecknat avtal gällande prissänkningen.

Corona-pandemin påverkar alla i vårt samhälle och vi behöver vänja oss vid nya sätt att arbeta och att mötas. I tider när vi inte kan träffas fysiskt blir telefonen och andra digitala kanaler ännu viktigare för både företag och insamlingsorganisationer. Samtidigt har konsumenterna en självklar rätt att tacka nej till oönskade säljsamtal.

Spärrtjänsten NIX-Telefon, som i år firar 20 år, är en välfungerande självreglering som ger en effektiv balans mellan näringslivets och konsumenternas behov. En undersökning visar att 92 procent av svenskarna känner till NIX. Nära tre miljoner telefonabonnemang är i dag spärrade mot oönskad telefonförsäljning.

Låt oss passa på att nämna några fördelar med NIX-Telefon för dig som jobbar med försäljning och insamling via telefon:

  • Bättre kundrelationer. God kundvård kräver att du respekterar kundens vilja och integritet. Med hjälp av NIX-Telefon kan du identifiera de kunder som inte vill bli kontaktade via telefon.
  • Starkare varumärke. Genom att kontrollera dina telefonlistor mot NIX-Telefon innan du ringer konsumenter, minskar du risken att skada varumärket med oönskade telefonsamtal. 
  • Trygga medarbetare. En kontroll mot NIX-Telefon gör att dina medarbetare slipper ringa onödiga telefonsamtal. 
  • Lägre kostnader. Kostnaden för att kontrollera dina telefonlistor mot NIX-Telefon är lägre än kostnaden för att ringa till de som inte vill bli uppringda.

Vi hoppas att du som användare är nöjd med hur spärrtjänsten fungerar och att du upplever att den hjälper dig i din verksamhet. Om du har synpunkter eller frågor är du välkommen att höra av dig till NIX.

Vänliga hälsningar organisationerna bakom Föreningen NIX-Telefon:

Direct Selling
Komm
Kontakta
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Sveriges Annonsörer
Sveriges Marknadsförbund
Sveriges Tidskrifter,
Swedma
TU – Medier i Sverige