4
jun

NIX-Telefon inför teknikoberoende spärr för telefoni

Pressrelease: Allt fler svenskar använder mobiltelefoner istället för fast telefoni i hemmet och Föreningen NIX-Telefon har därför beslutat att spärregistret NIX fortsättningsvis ska gälla all telefoni, oavsett vilken typ av nät den tillhör.

En undersökning från 2012, gjord av Novus på uppdrag av Föreningen NIX-Telefon, visar att 8 av 10 tillfrågade svenskar är positivt inställda till spärrmöjligheter även för mobiltelefonen. Parallellt med våra förändrade telefonivanor och det faktum att mobilitet får allt större betydelse i ett modernt samhälle, finns alltså ett konsumentdrivet önskemål om möjlighet till NIX-spärr av mobiltelefoner.

Redan nu har möjligheten att spärra ett mobilt nummer öppnats för privatpersoner. Enklast är att ringa 0772 28 00 00 från den telefon som ska spärras och följa instruktionerna. Den som vill veta mer besöker i stället NIX-Telefons nya webbplats nixtelefon.org där man kan ta del av all tillgänglig och uppdaterad information om spärrtjänsten.

Telefonnummer som sedan tidigare finns med i spärregistret påverkas inte av den tekniska förändringen och behöver alltså inte spärras på nytt.

Föreningen NIX-Telefons uppdrag är att, sedan snart 14 år, driva spärregistret NIX. Det är också föreningens uppdrag att offentliggöra uppgiften att man som privatperson spärrat ett telefonnummer för marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssamtal.

För mer information, kontakta:
Jan Fager, pressansvarig Föreningen NIX-Telefon, 070-392 34 44, jan.fager@svemarknad.se
Eva-Lotta Laurin, ordf. Föreningen NIX-Telefon, 08 53 48 02 62, eva-lotta.laurin@swedma.se


Om NIX Telefon
Spärregistret NIX-Telefon drivs av en ideell förening med samma namn, och har tio branschorganisationer som medlemmar. Föreningen bildades den 1 oktober 1999. Enligt branschorganisationerna SWEDMA och Kontaktas etiska regler strider det – med vissa undantag – mot god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till de konsumenter vars privata telefonnummer finns i spärregistret NIX-Telefon.