25
jul

Nix-tjänst för mobiltelefoni kan bli verklighet

Enligt branschföreningen Kontaktas etiska regler är det förbjudet att använda telefonförsäljning till privata mobiltelefoner. Däremot finns inget nix-register för mobiltelefoni och nu utreder Kontakta tillsammans med andra aktörer i branschen möjligheten att införa detta.

Har du som privatperson en kundrelation med ett företag samt om du har själv har godkänt företagskontakt har organisationer rätt att kontakta din mobil i försäljningssyfte.Fakta: KontaktaFå kunder anmäler telefonförsäljning till Konusmentverket. 2011 anmäldes totalt 379 ärenden och 2010 320 stycken.Fakta: Konsumentverket

I dag är cirka 50 procent, 1,6 miljoner, av alla med ett fast telefonabonnemang anslutna till NIX telefoni, det vill säga tjänsten där du kan spärra ditt nummer från telefonförsäljare. Tillströmningen har dock från och med nu avtagit. Samtidigt har antal mobilabonnemang sedan år 2000 fördubblats och i dag finns enligt Statistiska Centralbyrån över tolv miljoner mobilabonnemang i Sverige. Trots detta går det fortfarande inte att ansluta mobiltelefonnummer till ett nix-register.
Nix-tjänst kan öka telefonförsäljningssamtal

- I dag är det ju via våra etiska regler förbjudet att använda telefonförsäljning till privata mobiltelefoner och ett eventuellt nix-register öppnar upp möjligheten att ringa till dem som inte är nixade. Det bästa skyddet är ju våra regler. Därför har vi skyndat långsamt gällande detta, säger Johan Johansson, ledamot i Kontaktas, tidigare Sveriges Callcenter Förening, styrelse.

Trots detta förekommer viss telefonförsäljning även till mobiltelefoner. Men Tina Wahlroth, VD vid Kontakta, menar att det är mycket ovanligt. Det som däremot ofta förekommer är att konsumenter deltar i internettävlingar där de anger sina kontaktuppgifter utan att notera det finstilta om att dessa ska spridas vidare.
- Det är mycket vanligt att konsumenter genom olika tävlingar lämnar ifrån sig sina kontaktuppgifter som hamnar hos bolag som senare ringer upp konsumenten. 90 procent av alla klagomål som kommer in till oss handlar om detta, säger Tina Wahlroth.
Utreder möjligheten

Kontakta menar dock att det är viktigt att följa den tekniska utvecklingen där gränserna mellan fast och mobil telefoni flyter samman. De utreder därför tillsammans med de andra huvudmännen inom NIX möjligheten att införa ett nix-register för mobiltelefoni.
- Inga beslut är tagna men vi överväger detta starkt, så att vi kan komma till rätta med frågan. Lika ovälkommet som det kan upplevas att bli uppringd av en telefonförsäljare till hemtelefonen, lika ovälkommet kan det vara via mobilen, säger Johan Johansson.

Folkbladet 2012-07-25