10
mar

Nu kan kundkontakter bli certifierade

Att kunna få en bra kontakt med ett företag på distans blir allt viktigare – och vanligare. Genom en ny ackreditering kan kundkontakter numer också bli certifierade med ISO 18295 för kundkontaktcenters.

Hallå där Kaarlo Book! Kundkontaktcentra är ett nytt ackrediteringsområde, vad innebär det?
– Swedac har nu ackrediterat det första svenska certifieringsorganet av den globala standarden ISO 18295. Den beskriver vad som krävs för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt när en kund kontaktar ett företag eller organisation på distans. Standarden talar också om hur relationen mellan centret och dess uppdragsgivare bör fungera, oavsett om centret drivs i egen regi eller inte.

På vilket sätt gör ackreditering nytta inom det här området?
– Att en kund blir omhändertagen på rätt sätt i telefon eller via nätet blir allt viktigare för att skapa enkelhet för den enskilde. För företagen handlar det även om att kunna bedriva sin affärsverksamhet på ett så bra sätt som möjligt, och som också är etiskt hållbart.

Ett certifieringsorgan har redan ackrediterat sig. Är fler på gång?
– Det finns ett stort intresse för att bli certifierade bland kundkontaktscentra i landet, vilket banar väg för framtida nya ackrediteringar. Bransch- och intresseorganisationen Kontakta, som har cirka 150 medlemmar, är också en drivande kraft i frågor som rör certifiering.

https://www.swedac.se/nu-kan-kundkontakter-bli-certifierade/