28
maj

Ny överenskommelse om ångerrätt vid elavtal

När lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ändrades för ett år sedan ändrades ångerrätten för elkunderna. Nu har Konsumentverket och branschorganet Svensk Energi kommit överens om nya avtalsvillkor på elområdet för konsumenter

Det nya avtalet innebär bland annat att ångerfristen för avtal som ingås på distans börjar löpa först den dag konsumenten får en bekräftelse på avtalet som innehåller information om ångerrätten. Ångerrätten är 14 dagar från den dagen. Förändringen gäller från och med den 1 juli 2015.


Hela överenskommelsen finner du här