4
nov

Ny rapport visar att över 1 000 ungdomsjobb på svenska kontaktcenter hotas med höjda arbetsgivaravgifter för unga

En ny rapport från Riksdagens Utredningstjänst visar att den planerade höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga skulle motsvara kostnaden för 570 ungdomsjobb hos svenska kontaktcenterföretag. Då dessa företag enligt Unionens callcenterbranschrapport (2009) endast sysselsätter en tredjedel av alla som arbetar på kontaktcenter, övriga jobb finns i interna callcenter på allt ifrån telekom- till försäkringsbolag, hamnar det totala antalet hotade arbetstillfällen lågt räknat på över tusentalet.

- Detta är oroande siffror. Jobb inom kundservice, med undersökningar eller försäljning är naturliga ingångsjobb för många ungdomar. Att dessa företag tvingas dra ned på antalet anställda om förslaget blir verklighet innebär inte bara att arbetstillfällena i sig försvinner, det blir även svårare för många ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden överhuvudtaget, säger Tina Wahlroth, VD Kontakta.

Störst påverkan kommer att ske i Stockholm där kostnadshöjningen motsvarar 262 ungdomsjobb, följt av Skåne (88) och Örebro (81).

En nylig rapport från Handelns Utredningsinstitut (HUI) visar att tidigare rapporter kraftigt underskattat de negativa jobbeffekterna av en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, i och med att löner inom de näringar där många unga arbetar inte är flexibla nedåt på samma sätt som de är uppåt. Det innebär att kostnadshöjningen inom en överväldigande majoritet av företagen sannolikt kommer att tvingas minska sin personalstyrka.

- Vi delar slutsatserna i HUIs rapport och kan intyga att vad som gäller inom de näringar som rapporten tittar på, detaljhandel och hotell- och restaurangbranschen, även gäller inom kontaktcenterföretag. Många av våra medlemsföretag har redan aviserat att de har börjat se över sin bemanningssituation. En höjning av arbetsgivaravgifterna kommer att slå hårt och ungdomsjobb kommer att försvinna, fortsätter Tina Walhroth.

Läs rapporten i sin helhet här: https://www.kontakta.se/upl/files/108374.pdfFör mer information eller frågor:
Tina Wahlroth, VD Kontakta, 073-566 55 22 tina.wahlroth@kontakta.se