31
okt

Ny utredning hotar tusentals ungdomsjobb

Den 31 oktober antog regeringen en utredning som ska se över en tuffare reglering av hur försäljning över telefon får bedrivas. De förslag som ska ses över, krav på skriftliga avtal vid försäljning över telefon samt ett krav på godkännande innan kontakt kan tas, riskerar att på grund av dramatiskt ökade administrativa kostnader och försämrade affärsmöjligheter, leda till högre konsumentpriser och till att tusentals arbetstillfällen försvinner. Det kommer att drabba framförallt Sveriges unga, som redan är hårt utsatta på arbetsmarknaden.

– Kontakta ser behovet av förändring. Vi står bakom väl genomtänkta och adekvata regleringar som både tar hänsyn till konsumenters behov av trygghet och företagens behov av att kunna bedriva sin verksamhet. De förslag denna utredning ska utreda är inte sådana förslag. De slår i stället undan benen helt för seriösa företag som bedriver en stor del av sin försäljning per telefon, säger Tina Wahlroth, VD för Kontakta, bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning.


För att komma tillrätta med de problem som finns, föreslår Kontakta i stället en rad alternativa förslag, som med stor träffsäkerhet och skärpa angriper problemen, utan att riskera att driva branschens aktörer i konkurs:

-           Spela in samtalen Att det i distansavtalslagen införs ett krav på att hela samtalen ska spelas in. Tekniken existerar redan och genom att införa ett krav på detta blir det mycket enkelt att i efterhand reda ut vad som sades och inte sades under ett säljsamtal.

-           Införa en småföretagarombudsman Många av de som drabbas värst av skrupelfria telefonförsäljare är småföretagare. Regeringen bör därför införa en småföretagarombudsman som ges i uppdrag att bevaka marknaden och försvara mindre företagares intressen i domstol.

-           Ökat ansvar och mer resurser till tillsynsmyndigheter Majoriteten av de konsumentproblem som uppstår idag är på marknader som fått nya förutsättningar för konkurrens, såsom telekom, energi och finans. De tillståndgivande myndigheterna bör ha möjlighet att ställa högre krav på de bolag som startas samt ökade resurser till att följa upp hur de agerar på marknaden.

 

– Kontakta vill även uppmana alla de som upphandlar callcentertjänster att ta sitt ansvar och inte på grund av snäva ekonomiska kalkyler välja företag som erbjuder orealistiska priser och resultat. Om ingen köpte tjänster av de företag som använder sig av oschyssta försäljningsmetoder skulle fenomenet snabbt försvinna, säger Tina Wahlroth.


Om Kontakta:

Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundkontakter på distans. Kontakta anser att försäljning och kundservice är en av näringslivets viktigaste frågor!

För mer information:

Tina Wahlroth, VD Kontakta
E-post: tina.wahlroth@kontakta.se
Telefon: +46 735 66 55 22