3
feb

Nya etiska regler – frågor och svar

Från och med den 1 februari 2014 förändrar branschorganisationerna Kontakta och SWEDMA sina etiska regler för försäljning per telefon. Med anledning av detta vill vi på Kontakta klarlägga fakta i frågan, då vi anser att det behövs. Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi får angående de nya etiska reglerna.

FRÅGA: Varför genomför Kontakta en förändring av de etiska reglerna?
Vi märker nu ett teknikskifte där tyngdpunkten ”tippar över” från fast telefoni till mobil. Majoriteten av befolkningen under 40 har idag inte fast telefoni. Dessutom planerar Post och Telestyrelsen, PTS, att slå samman nummerplanerna, vilket gör att det om ett par år inte blir någon skillnad på fast eller mobil telefoni. När gränserna mellan olika typer av telefoni suddas ut, ser vi behovet av ett heltäckande regelverk på marknaden och vi ändrar därför våra etiska regelverk med teknikneutralitet som utgångspunkt.

Vi vill även att våra etiska regler ska ligga i linje med lagstiftning samt NIX Telefon och därmed vara enkla att förstå och att följa för både företag och konsumenter, något som på sistone blivit ett allt större problem.

Vill du NIX spärra ditt telefonnummer mot säljsamtal finns instruktioner på: http://www.nixtelefon.org/

FRÅGA: Konsumentverket är mycket kritisk till att tillåta telefonförsäljare till mobilen, vad är er kommentar kring det?
Konsumentverket menar bland annat att mobiltelefonen är mer privat då den alltid är med oss. Här anser vi att det är just därför man som konsument ska kunna tacka nej till säljsamtal om man inte önskar ta emot dessa och det är också vad mängder av konsumenter framfört till oss. Därför vill vi ha ett NIX-register och etiska regler som är teknikneutrala i linje med gällande lagstiftning, som alla näringsidkare måste ta hänsyn till. Vi eftersträvar tydlighet.

Konsumentverket vill införa ett så kallat ”JA-register” i stället för NIX Telefon. NIX har sedan 1999 fungerat bra för både näringsliv och konsumenter. Telefonen är näringslivets viktigaste kanal för att göra affärer och vi ser inte varför ett fungerande system ska skrotas.

FRÅGA: Vad vill ni göra för att det ska bli tryggare för konsumenter att köpa produkter och tjänster via telefon?
En stor del av det arbete vi gör på Kontakta handlar om att hitta vägar att göra telefonen till en trygg kanal att göra affärer i. Vårt främsta verktyg är våra etiska regler som är en konkret beskrivning av hur företag ska agera i mötet med konsumenter i telefonen, i syfte att öka tryggheten för konsumenter. De etiska reglerna beskriver t.ex. när på dygnet en säljare får ta kontakt med dig eller på vilket sätt information ska tillhandahållas så att du som konsument vet vilka villkor som gäller för ditt köp. Våra etiska regler respekteras av en stor majoritet på marknaden, men det finns ett antal oseriösa aktörer som använder sig av telefonen för att komma i kontakt med konsumenter och som anser sig inte behöva ta hänsyn till vårt etiska regelverk. I det läget hjälper lagstiftning.

Vi vill därför att lagen ska kräva att alla samtal som leder till ett avtal mellan näringsidkare och konsumenter ska spelas in och sparas, från början till slut. På så sätt är det i efterhand enkelt att vid oenighet göra det hundra procent tydligt vad som man har kommit överens om. Detta tror vi skulle göra telefonen till den absolut tryggaste kanalen att göra affärer genom.

FRÅGA: Mina barn har mobilabonnemang som står på mig, jag är oroad att säljare ska ringa dem, vad gör jag?
Säljare får inte ingå avtal med barn. Hävdar någon trots allt detta så är avtalet ogiltigt. Men för att du ska känna dig trygg vill vi rekommendera att du anmäler ditt barns telefonnummer till NIX registret.

Instruktioner för hur du gör detta hittar du här: http://www.nixtelefon.org/

FRÅGA: Mitt jobbnummer går inte att NIXa, kommer säljare att ringa mig på det?
Företag och myndighetsabonnemang har aldrig omfattats av NIX, varken för fast eller mobil telefoni. D.v.s. den ändring som nu genomförs har överhuvudtaget inget med denna kategori av abonnemang att göra. Det strider nämligen mot marknadsföringslagen att ringa någon på dennes jobbtelefon för att sälja till personen i dess egenskap av konsument*. Att ringa och genomföra affärer över telefon i egenskap av företagare eller anställd såsom representant för ett företag är dock helt i sin ordning.

*med undantag för de fall en person angett sitt jobbnummer som kontaktnummer till ett företag som denne har en kundrelation till

FRÅGA: Kommer säljare att ringa mig på min mobil mitt i natten?
Nej, absolut inte. Även om man kan uppleva det störande när ett företag ringer, så är deras ambition alltid att du ska vara intresserad av det som de har att erbjuda. Att ringa till människor mitt i natten skapar endast irritation. Just därför har detta aldrig tidigare varit ett problem och det lär inte bli det i framtiden heller.

FRÅGA: Vad händer om en säljare ringer på min mobil när jag är utomlands?
Vi arbetar på att hitta en teknisk lösning på denna problematik. Tyvärr är det inget som de företag som ringer själva kan åtgärda utan tekniskt stöd från Sveriges operatörer, varför vi för kontinuerliga dialoger med dess företrädare kring denna fråga. Kostnaderna för att ta emot samtal utomlands har sjunkit dramatiskt de senaste åren, men vi rekommenderar ändå att man snarast avslutar säljsamtal man inte önskar.

FRÅGA: Säljare ringer ibland trots att jag NIXat mitt nummer, varför?
Om du har en kundrelation till ett företag eller deltagit i t.ex. en tävling eller undersökning där du gett ditt medgivande till att de får använda sig av dina kontaktuppgifter i försäljningssammanhang, så kan företag kontakta dig även om du har registrerat ditt nummer hos NIX. Vill du inte ta emot dessa samtal, kontakta det företag som ringer dig eller arrangerade tävlingen och be att bli struken ur deras listor.

Vill du läsa mer om Kontaktas arbete för seriositet och våra etiska regler kan du göra det här:
Kontaktas affärsetiska grundprinciper
Etiska riktlinjer

Tina Wahlroth
VD Kontakta
0735 66 55 22