10
feb

Nya "Etiska regler för kundkommunikation på distans och kundservice"

Kontaktas etiska regler utgör god sed för kundkommunikation på distans och kundservice på den svenska marknaden från den 1 april 2023 och utgör ett komplement till vid var tid gällande lagstiftning. Regelverket är en självreglering framtagen av ett stort antal aktörer på marknaden, i syfte att säkerställa trygga kundkontakter och en trygg konsumentmarknad.

Syftet med reglerna är att förbättra servicekvaliteten och skapa konsumenttrygghet för allmänheten på den svenska marknaden. Tillämpning av detta dokument syftar till att skapa värde till konsumenter och organisationer genom att bidra till att tydliggöra förväntningar för kunder och konsumenter i kontakt med kundserviceverksamheter.  

Regelverket upprätthålls av Föreningen Kontakta och gäller på den svenska marknaden. Reglerna gäller för alla som tillhandahåller kundkommunikation på distans via telefon och digitala kanaler i kundserviceverksamheter eller motsvarande, i egen regi eller med hjälp av extern part. Reglerna gäller för all typ av kundkommunikation på distans i alla branscher och verksamhetstyper samt i tillämpliga delar offentliga verksamheter.

Etiska regler är ett komplement till vid var tid gällande lagstiftning och har som syfte att beskriva på vilket sätt praktisk tillämpning ska ske. 

De etiska reglerna är en självreglering - gemensamt framtagen av ett stort antal marknadsaktörer - och anger god sed vid kundkommunikation på distans i syfte att hålla lagstiftning och onödigt regelkrångel borta. Tillsammans skapar vi Trygga Kundkontakter

Här kan du läsa "Etiska regler för kundkommunikation på distans och kundservice".

Kontakt
Tina Wahlroth
tina.wahlroth@kontakta.se
0735 66 55 22