17
apr

Nya regler riskerar jobb inom telemarketing

Regeringen överväger skärpta regler vid telefonförsäljning. Branschen är mycket oroad. ”Det kommer att innebära dramatiska skillnader med mycket negativa följdreaktioner”, säger Tina Wahlroth, vd på branschorganisationen Kontakta.

I dagsläget räcker det med en inspelad muntlig överenskommelse – en orderbekräftelse – för att ett avtal ska gälla vid telefonförsäljning. Regeringen vill nu komplettera den muntliga bekräftelsen med ett skriftligt avtal som kunden ska skriva på i efterhand. Förslaget utreds nu och betänkande lämnas i juni.

Förslaget har väckt stark kritik från flera håll. Konsekvenserna av det nya regelverket är många, och kommer drabba flera branscher. Det handlar om förluster på hundratals miljoner kronor. Utöver callcentren i sig, kommer konsumenter och uppdragsgivare i många olika branscher att påverkas.

– Antalet slutna avtal kommer att minska, vilket kommer leda till markant ökade kostnader, som i slutändan hamnar på konsumenterna. Vi arbetar med företag och branscher som redan idag har stora utmaningar på andra håll. Skulle lagförslaget gå igenom riskerar företag som marknadsför sig via telefon påverkas kraftigt negativt, säger Emma Link på Online Sverige.


Läs hela artikeln här