9
jan

Nytt avtal om etableringsjobb för Almega Tjänste­företagen

Almega Tjänsteföretagen har tecknat avtal med Unionen om etableringsjobb för att skapa fler jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Utifrån en överenskommelse mellan LO, Unionen och Svenskt Näringsliv har Almega Tjänsteföretagen tecknat avtal med Unionen om etableringsjobb. Det här är en ny form av subventionerad anställning från 1 januari 2024. Till skillnad från andra subventionerade anställningar betalas den här statliga ersättningen direkt till medarbetaren, vilket förenklar för företagen.

Arbetsgivaren anställer med en kostnad på omkring 9 000 kr/mån (inkl arbetsgivaravgifter) och medarbetaren får resterande lön av staten upp till avtalets lägstalön. Ersättningen från staten räknas upp vid årsskiftet (och årligen) med samma procentsats som inkomstbasbeloppet.

Almega Tjänsteföretagen har tecknat avtal med Unionen på följande områden:
- Callcenter
- Gym och friskvårdsföretag
- Tjänstemän Unionen gröna avtalet
- Revison och Konsult

Notera att det är enbart tjänster som omfattas av Unionens kollektivavtal som kan omfattas av etableringsjobben. Lägstalönen för respektive avtal hittar ni i arbetsgivarguiden i löneavtalet med Unionen.

Kort om etableringsjobb
- Kan användas för långtidsarbetslösa (minst 24 mån arbetssökande under senaste 27 mån) eller nyanlända (ska ha haft permanent uppehållstillstånd max 3 år)
- Kan inte användas om arbetsbristuppsägning skett under senaste 12 mån på den aktuella driftsenheten
- Det är en tillfällig anställning på max 2 år med 3 veckors avbrytandetid
- Medarbetaren omfattas av LAS och vårt kollektivavtal men har ingen företrädesrätt till återanställning (ingen kan heller ha företrädesrätt till etableringsjobb)
- Kräver lokal överenskommelse på företaget
- Medarbetaren söker ersättning hos arbetsförmedlingen

https://www.almega.se/2024/01/nytt-avtal-om-etableringsjobb-for-almega-tjansteforetagen/?key=70151